Pred potovanjem na splet - 40 odstotkov popotnikov se pred potjo informira na spletu English

Pred potovanjem na splet - 40 odstotkov popotnikov se pred potjo informira na spletu

Po zadnjih podatkih MOSS so slovenski uporabniki spleta, stari med 10 in 75 let, ki so v oktobru vsaj enkrat obiskali vsaj eno v MOSS sodelujočo spletno stran, brskali za informacijami povezanimi s turizmom, potovanji in turističnimi agencijami v največji meri nekajkrat letno (skoraj 40 odstotkov je takih).

20 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov za turističnimi informacijami na spletu brska kar mesečno, medtem ko jih 22 odstotkov informacije o turizmu na spletu spremlja manj pogosto. 12 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov se za pridobivanje turističnih informacij poslužuje drugih kanalov in na splet po tovrstne informacije nikoli ne zaidejo.


Slika 1: Namen in pogostost uporabe spleta: turistične informacije (potovanje, agencije)

Vir: MOSS, 2009, 2010, 2011, 2012

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS oktober 2012 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. oktobrom 2012. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 106 merjenih strani v obdobju med 1. in 31. oktobrom 2012 znaša 1.304.501 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 106 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 654 milijonov prikazov. Oktobra 2012 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 721.226 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več