Na spletu vedno več upokojenih English

Na spletu vedno več upokojenih

Po zadnjih podatkih MOSS je med slovenskimi spletnimi uporabniki, ki so v septembru 2012 najmanj enkrat obiskali vsaj eno v MOSS sodelujočo spletno stran, skoraj 11 odstotkov upokojencev. Ti predstavljajo več kot 130.000 spletnih uporabnikov.

Delež spletnih uporabnikov v pokoju se iz leta v leto povečuje. 2010 (v primerjavi z 2009) se je delež slovenskih spletnih uporabnikov v pokoju povečal za 53 odstotkov, 2011 (v primerjavi z 2010) za 16 odstotkov, letos v primerjavi z 2011 pa za dodatnih 33 odstotkov.
Četudi se skozi celotno primerljivo merjeno obdobje izrazito povečuje število spletnih uporabnikov, ki so po svojem statusu upokojenci, se sama intenziteta uporabe spleta v tem segmentu spletnih uporabnikov ne spreminja. Upokojenci so namreč intenzivni spletni uporabniki in v celotnem merjenem obdobju jih splet obišče vsak dan več kot 77 odstotkov.

Slika 1: Uporaba spleta med spletnimi uporabniki v pokoju.

Vir: MOSS 2009 - 2012

Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.

 

Valuta MOSS je mesečni doseg


Valuta MOSS september 2012 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 30. septembrom 2012. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.
Doseg vseh 105 merjenih strani v obdobju med 1. in 30. septembrom 2012 znaša 1.254.816 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 105 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 613 milijonov prikazov. Septembra 2012 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 656.159 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.
 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več