Spletne bančne storitve v večji meri uporabljajo višje izobraženi English

Spletne bančne storitve v večji meri uporabljajo višje izobraženi

Po zadnjih podatkih MOSS spletne bančne storitve uporablja najmanj mesečno kar 45 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov v starosti med 10 in 75 let. Odstotek uporabnikov spletnih bančnih storitev se je v primerjavi z istim obdobjem merjenja v letu 2009 povečal za kar 24 odstotkov.

Med temi, ki spletne bančne storitve uporabljajo najmanj mesečno, je glede na izobrazben status največ spletnih uporabnikov, ki imajo zaključeno višjo ali visoko šolo, univerzo ali več; v avgustu 2012 je takšnih bilo 36 odstotkov. S 35 odstotki jim sledijo najmanj mesečni uporabniki spletnih bančnih storitev z zaključeno štiriletno srednjo šolo. Spletnih uporabnikov s triletno srednjo šolo, ki so na spletu najmanj mesečno z namenom uporabe bančnih storitev, je 15 odstotkov. Najmanj bančne storitve uporabljajo posamezniki z zaključeno osnovnošolsko izobrazbo ali manj ter še šolajoči se posamezniki.
V preteklih letih je razmerje po izobrazbeni strukturi mesečnih uporabnikov spletnih bančnih storitev precej podobno. V 2011 je bilo prav tako največ mesečnih uporabnikov spletnih bančnih storitev višje izobraženih, medtem ko je bilo v 2010 in 2009 največ spletnih uporabnikov bančnih storitev z zaključeno štiriletno srednjo šolo.

Slika 1: Najmanj mesečna uporaba spletnih bančnih storitev, glede na stopnjo izobrazbe.
 

Vir: MOSS 2009 – 2012.

Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS avgust 2012 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. avgustom 2012. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 103 merjenih strani v obdobju med 1. in 31. avgustom 2012 znaša 1.229.443 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 103 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 608 milijonov prikazov. Avgusta 2012 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 685.985 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več