Nepremičnine najbolj zanimajo mlade English

Nepremičnine najbolj zanimajo mlade

Po zadnjih podatkih MOSS nepremičninska tematika najbolj zanima mlade v starostni skupini med 25 in 34 let. Med slovenskimi spletnimi uporabniki, ki so navedli, da jih omenjena tematika zelo zanima ali zanima, jih kar 24 odstotkov pripada omenjeni starostni skupini.

Zanimanje za nepremičninsko tematiko so v veliki meri izrazili tudi spletni uporabniki v starosti med 15 in 24 let; 21 odstotkov je takih, ki jih omenjena tematika zanima ali zelo zanima. Sledijo jim slovenski spletni uporabniki iz starostne skupine med 35 in 44 let. V to starostno skupino spada največji delež slovenskih spletnih uporabnikov in med temi je 18 odstotkov takih, ki jih tematika povezana z nepremičninami zanima ali zelo zanima ter 20 odstotkov takih, ki jih nepremičninska tematika ne zanima ali sploh ne zanima. Med temi, ki so izrazili nezanimanje za nepremičninsko tematiko, je tudi 19,7 odstotkov spletnih uporabnikov iz starostne skupine med 45 in 54 let ter 19 odstotkov uporabnikov starejših od 55 let.


Slika1: Zanimanje za tematiko s področja nepremičnin po starostnih skupinah

Vir: MOSS 2012

 

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ); v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več