V času sezone več obiska iz tujine English

V času sezone več obiska iz tujine

Po podatkih MOSS so junija letos 29 odstotkov vsega prometa na spletnih straneh, ki sodelujejo v MOSS, opravili piškotki iz tujih IP številk. Junijski delež tujega prometa je najvišji izmerjen v 2012.

Trend deleža obiskanosti spletnih strani, ki sodelujejo v MOSS, s strani piškotkov iz tujih IP številk je med leti primerljiv. Značilen zanj je porast obiska piškotkov iz tujih IP številk v času turistične sezone. V tem trendu izstopa le poletna turistična sezona v 2011, kjer je delež piškotkov iz tujih IP številk nižji kot pred sezono.


Slika 1: Delež tujega prometa na v MOSS sodelujočih spletnih straneh po mesecih

Porast aktivnosti spletnih uporabnikov iz tujih IP številk na spletnih straneh, ki sodelujejo v MOSS, je viden tudi pri deležu prikazov strani, ki jih opravijo spletni uporabniki iz tujine v času sezonskega obdobja. Delež prikazov strani, ki jih opravijo piškotki iz tujih IP številk, je bil maja letos 6,7 odstoten, junija letos 7,4 odstoten, v juliju pa že 8,3 odstoten.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ); v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več