Vsak drugi spletni uporabnik do spletne strani dostopi z neposrednim vpisom URL naslova v spletni brskalnik English

Vsak drugi spletni uporabnik do spletne strani dostopi z neposrednim vpisom URL naslova v spletni brskalnik

Po zadnjih podatkih MOSS slovenski spletni uporabniki v starosti med 10 in 75 let v polovici primerov do spletnih strani dostopajo z neposrednim vpisom url naslova spletne strani v spletni brskalnik. Ta način dostopa do želene spletne strani se je v primerjavi z istim merjenim obdobjem v 2009 zmanjšal za 12 odstotnih točk.

2009 se je z neposrednim vpisom url naslova začelo kar 64 odstotkov vseh obiskov v MOSS sodelujočih spletnih strani. 2012 je odstotek spletnih uporabnikov, ki na ta način začnejo svojo internetno pot, nižji in sicer za 12 odstotnih točk.

Na račun teh pa se je precej povečal delež spletnih obiskov, ki se začnejo z vpisom določene iskane besede v spletni iskalnik; 2009 je bilo obiskov, ki so se začeli na takšen način, 24 odstotkov, 2012 pa 32 odstotkov. Delež spletnih obiskov, ki se začnejo s povezavo preko drugega spletnega mesta, je 2009 znašal 12 odstotkov, 2012 pa 16 odstotkov.

Slika 1: Načini dostopa do spletnih strani, ki sodelujejo v MOSS.

Vir: MOSS 2009 – 2012

Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.
 

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS junij 2012 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 30. junijem 2012. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 107 merjenih strani v obdobju med 1. in 30. junijem 2012 znaša 1.259.428 različnih slovenskih obiskovalcev. Junija 2012 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 629.692 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, lociranih izven Slovenije.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več