Radio ali glasbo poslušamo tudi preko spleta English

Radio ali glasbo poslušamo tudi preko spleta

Po zadnjih podatkih MOSS vedno več slovenskih spletnih uporabnikov v starosti med 10 in 75 let na splet zahaja z namenom poslušanja radia ali glasbe. V primerjavi z istim obdobjem ob začetku izvajanja meritve MOSS 2009 je spletnih uporabnikov, ki najmanj mesečno zaidejo na splet z namenom poslušanja radia ali glasbe, za 7 odstotkov več. Pri tem se je delež slovenskih spletnih uporabnikov, ki na spletnu nikoli ne poslušajo radia ali glasbe, v enakem primerjalnem obdobju zmanjšal za 19 odstotkov.

Po zadnjnih podatkih MOSS radio ali glasbo preko spleta poslušajo predvsem mlajše generacije spletnih uporabnikov. Kar 24 odstotkov spletnih uporabnikov iz starostne skupine med 15 in 24 let glasbo ali radio posluša vsaj mesečno. Sledijo jim posamezniki iz starostne skupine med 25 in 34 let, izmed katerih jih kar 22 odstotkov vsaj mesečno posluša radio ali glasbo na speltu.

Slika 1: Vsaj mesečno poslušanje radia ali glasbe preko spleta, glede na starostno obdobje.

Vir: MOSS 2009 – 2012.

Največji porast med vsaj mesečnimi poslušalci radia ali glasbe preko spleta v primerjanem obdobju je pri posameznikih v starostni skupini nad 55 let, v 2012 jih je kar 43 odstotkov več kot v 2009. Sledijo jim spletni uporabniki iz starostne skupine med 45 in 54 let, kjer je porast vsaj mesečne uporabe spleta za namene poslušanja radia ali glasbe 29-odstoten.

Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.

 

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS maj 2012 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. majem 2012. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 107 merjenih strani v obdobju med 1. in 31. majem 2012 znaša 1.282.713 različnih slovenskih obiskovalcev. Maja 2012 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 744.595 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.
 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več