Uporabniške navade slovenskih spletnih uporabnikov English

Uporabniške navade slovenskih spletnih uporabnikov

Po podatkih Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) je v aprilu 2012 kar 77 odstotkov posameznikov v starosti med 10 in 75 let najmanj mesečno dostopalo do spleta, povprečna starost spletnega uporabnika pa znaša 37 let. Splet uporablja kar 70 odstotkov vseh moških in 60 odstotkov vseh žensk. Največji delež spletnih uporabnikov, več kot 80 odstotkov, predstavljajo tisti, ki so na spletu najmanj dnevno.

Po podatkih MOSS je bilo aprila 2012 na spletu 53 odstotkov moških in 47 odstotkov žensk. Glede na starostno strukturo spletnih uporabnikov je na spletu najbolj prisoten segment starih od 25 do 39 let. Ta starostna skupina predstavlja 30 odstotkov vseh spletnih uporabnikov. V primerjavi s preteklimi leti se na spletu krepi segment starejših uporabnikov spleta. Tako je bilo aprila 2009 na spletu 8 odstotkov posameznikov v starosti med 45 in 49 let, aprila 2012 pa ta segment predstavlja skoraj 10 odstotkov spletnih uporabnikov. Največje povečanje deleža spletnih uporabnikov se je zgodilo v starostni skupini od 60 do 75 let; aprila 2009 je ta starostna skupina predstavljala 4 odstotke spletnih uporabnikov, aprila 2012 pa kar 9 odstotkov. Tako je bil v aprilu 2009 delež uporabnikov interneta znotraj te starostne skupine 9 odstoten, aprila 2012 pa že 30 odstotkov posameznikov v starosti od 60 do 75 let uporablja internet.

Po podatkih MOSS več kot polovico slovenskih spletnih uporabnikov do interneta dostopa večkrat dnevno. Približno tretjina spletnih uporabnikov do spleta dostopa dnevno, desetina pa nekajkrat na teden. Vse te frekvence uporabe spleta so primerljive skozi vsa preučevana obdobja.

Do spleta torej dostopa vse več spletnih uporabnikov. Doseg MOSS se je aprila 2012 povečal za 7 odstotkov na letni ravni. Spletni uporabniki pa so, poleg tega, da jih je na spletu več, tam tudi bolj aktivni. Povprečno število obiskov na obiskovalca se je aprila 2012 v primerjavi z aprilom 2009 povečalo za 34 odstotkov. Povečalo se je tudi število prikazov na obiskovalca in sicer od aprila 2009 do aprila 2012 za 20 odstotkov. V skladu s svojo povečano aktivnostjo na spletu se slovenski spletni uporabniki tam tudi zadržujejo več časa, saj se je povprečen čas, ki ga posamezni spletni obiskovalec porabi na spletu, v enem mesecu povečal za tri ure (aprila 2009 8 ur in pol, aprila 2012 11 ur in pol).

Kaj počnejo slovenski spletni uporabniki na spletu?
37 odstotkov jih nekajkrat letno na spletu išče turistične informacije, najmanj mesečno pa kar 43 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov uporablja bančne storitve na spletu. 54 odstotkov jih najmanj mesečno posluša radio ali glasbo, 52 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov pa najmanj nekajkrat na leto uporablja telefonski imenik na spletu. Kar 63 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov tedensko ali pogosteje na spletu spremlja novice, 24 odstotkov male oglase, 65 odstotkov pa uporablja spletne iskalnike. 40 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov pa se nekajkrat na letno na splet odpravi po nakupe (v slovenskih spletnih trgovinah).

Za več informacij o dostopu do obsežne knjižnice podatkov nam pišite na naslov moss@valicon.net.

Valuta MOSS je mesečni doseg


Valuta MOSS april 2012 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 30. aprilom 2012. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.


Doseg vseh 109 merjenih strani v obdobju med 1. in 30. aprilom 2012  znaša 1.282.970 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 109-ih spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 630 milijonov prikazov. V aprilu 2012 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 753.994 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več