Windows operacijski sistemi najbolj priljubljeni pri spletnih uporabnikih English

Windows operacijski sistemi najbolj priljubljeni pri spletnih uporabnikih

Po podatkih MOSS je 94 odstotkov spletnih uporabnikov, ki so februarja 2012 najmanj enkrat obiskali katerokoli v MOSS-u sodelujočo spletno stran, uporabljalo operacijski sistem iz Windows družine. Daleč najbolj uporabljena med temi sta operacijski sistem Windows XP s 43 odstotki uporabnikov in Windows 7 z 42 odstotki uporabnikov. Sledi jima Windows Vista s 6 odstotki uporabnikov. Spletne strani, ki so vključene v MOSS, dosežejo kar 97 odstotkov slovenskih uporabnikov interneta.

Po podatkih MOSS ostaja najbolj uporabljen operacijski sistem Windows XP, čeprav se v zadnjem trimesečju delež njegove uporabe niža (december 2011, 44,8 odstotkov, januar 2012, 43,8 odstotkov in februar 2012, 43,5 odstotkov). Padec deleža uporabe beleži tudi operacijski sistem Windows Vista (december 2011, 6,6 odstotkov, januar 2012, 6,2 odstotka in februar 2012, 6,1 odstotek), zelo verjetno na račun povečevanja deleža spletnih uporabnikov, ki uporabljajo operacijski sistem Windows 7 (december 2011, 40,8 odstotkov, januar 2012, 42 odstotkov in februar 2012, 42,4 odstotkov). Po podatkih MOSS pa se v zadnjem trimesečju povečuje delež spletnih uporabnikov, ki uporabljajo operacijski sistem Android (december 2011, 1,9 odstotka, januar 2012, 2,1 odstotka in februar 2012, 2,2 odstotka).

Slika 1: Delež uporabe operacijskih sistemov med spletnimi uporabniki, ki so najmanj enkrat mesečno dostopali do MOSS spletnih strani v decembru 2011, januarju in februarju 2012.

Vir: MOSS 2011 - 2012

 

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ); v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.

 


 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več