Aktualnost turističnih informacij je sezonsko pogojena English

Aktualnost turističnih informacij je sezonsko pogojena

Po zadnjih podatkih, zbranih v raziskavi MOSS, je uporaba interneta za namen pridobivanja s turizmom povezanih informacij, kot so destinacije, turistične agencije, potovanja in podobno, sezonsko pogojena. Ta trend je v vseh treh letih izvajanja raziskave MOSS z izjemo zadnje poletne sezone opazen pri slovenskih uporabnikih spleta, ki vsaj enkrat mesečno na spletu pridobivajo turistične informacije.

Delež slovenskih spletnih uporabnikov v starosti med 10 in 75 let, ki vsaj enkrat mesečno uporabljajo splet za pridobivanje turističnih informacij, se giblje od 27,4 odstotka decembra 2011, do 29,6 odstotka avgusta 2009. Pri opazovanju deleža slovenskih uporabnikov spleta, ki vsaj enkrat mesečno dostopajo do spleta z namenom pridobivanja informacij povezanih s turizmom, je opaziti, da njihov delež od začetka koledarskega leta do aprila rahlo pada. Maja se začne porast deleža slovenskih uporabnikov spleta, ki vsaj enkrat mesečno uporabljajo splet za pridobivanje turističnih informacij, in se nadaljuje čez celo poletno sezono do avgusta. Nato zanimanje za tovrstne informacije zopet upade do novembra, ko je zaradi zimske turistične sezone in prihajajočih praznikov zanimanje za turizem in potovanja spet v porastu.

Rahel odmik od trenda kažejo podatki MOSS za zadnjo poletno sezono, ko je bil delež slovenskih spletnih uporabnikov, ki so vsaj enkrat mesečno dostopali do spleta z namenom iskanja turističnih informacij, za 5 odstotkov nižji kot v istem obdobju leti poprej.

Slika 1: Trend uporabe interneta „tedensko ali pogosteje” ali „mesečno” za namen pridobivanja turističnih informacij (potovanja, agencije) od aprila 2009 do januarja 2012.
 

Vir: MOSS 2009 – 2012.


Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS januar 2012 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. januarjem 2012. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 111 merjenih strani v obdobju med 1. in 31. januarjem 2012 znaša 1.284.465 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 111 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 720 milijonov prikazov. Januarja 2012 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 805.768 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več