Kaj zanima spletne uporabnike English

Kaj zanima spletne uporabnike

Slovenske spletne uporabnike najbolj zanima kategorija novic. Področja zanimanja pa se zelo razlikujejo glede na starostno skupino spletnih uporabnikov. Iz podatkov raziskave MOSS so lepo razvidni prehodi zanimanja za posamezna področja v »sosednjih« starostnih skupinah. Zanimanje za poslovne in finančne storitve je največje med pripadniki starostne skupine med 35 in 44 let, pri katerih je to področje na prvem mestu, v naslednji starostni skupini med 45 in 54 leti pa poslovne in finančne storitve s precej nižjim odstotkom zasedajo drugo mesto.

Po podatkih MOSS se je 79 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov v starosti med 10 in 75 let opredelilo, da jih področje novic zelo zanima ali zanima. Sledi področje glasbe in filma; kar 70 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov ta kategorija zelo zanima ali zanima. 60 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov pa zelo zanima ali zanima vse, kar je na spletu povezano s tematiko potovanj.

Slika 1: Področja zanimanja slovenskih spletnih uporabnikov.


Vir: MOSS november 2011

Poleg splošnih tem, za katere celotna slovenska spletna populacija kaže največ zanimanja, so na spletu določeni tematski sklopi, katerih pomembnost se razlikuje glede na starostno skupino. Po podatkih MOSS se posamezna področja zanimanja glede na starostno skupino precej razlikujejo. Mlajši se navdušujejo nad zabavnimi vsebinami na spletu; 18 odstotkov jih resničnostni šovi zelo zanimajo ali zanimajo. Mlade, ki verjetno prvič razmišljajo o stanovanjskem problemu (starostna skupina med 15 in 24 let), v 24 odstotkih zelo zanima ali zanima tematika nepremičnin. Starostno skupino med 25 in 34 let zelo zanima ali zanima tematika računalništva, posameznike med 35 in 44 let pa poslovne in finančne storitve. Starostna skupina med 45 in 54 let se zelo zanima ali zanima za tematski sklop poslovne informatike, starejše od 55 let pa zanima vse, kar je povezano z zdravjem in zdravili.

Slika 2: Področja zanimanja slovenskih spletnih uporabnikov glede na starostno skupino.


Vir: MOSS november 2011


Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ); v obdobju 2009/2012 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več