Čedalje večji delež uporabnikov za dostop do spleta uporablja javne lokacije English

Čedalje večji delež uporabnikov za dostop do spleta uporablja javne lokacije

Po podatkih MOSS je oktobra 2011 v Sloveniji mesečno splet uporabljalo že 76 odstotkov prebivalcev Slovenije v starosti od 10 do 75 let. Od leta 2009 pa raziskava MOSS beleži vsako leto večji delež tistih uporabnikov, ki do spleta dostopajo z javno dostopnih lokacij, kot so šole, knjižnice, kiber kavarne in klubi.

Največji delež celotne slovenske spletne populacije po podatkih MOSS za oktober 2011 do spleta dostopa (tudi) od doma, in sicer 90 odstotkov, medtem ko so ostale lokacije z izjemo javno dostopnih v obdobju 2009 – 2011 beležile zmanjšanje deleža uporabnikov. Delež slovenskih spletnih uporabnikov, ki do spleta dostopajo z javnih lokacij je namreč med 2009 in 2011 rasel za eno odstotno točko letno, pri čemer se je izkazalo, da gre pri uporabnikih javno dostopnih točk predvsem za intenzivnejše uporabnike.

Slika 1: Slovenski spletni uporabniki glede na lokacijo dostopa do spleta, 2009 - 2011 (več možnih odgovorov)
 

Vir: MOSS 2009 - 2011

Pri več kot 85 odstotkih gre namreč za najmanj tedenske uporabnike spleta, kar velja za celotno preučevano obdobje. Nekoliko presenetljivo se med njimi relativno hitro povečuje delež pripadnic nežnejšega spola, ki je v letošnjem oktobru znašal že 56 odstotkov, medtem ko med starostnimi razredi izstopajo mlajši uporabniki v starosti med 15 in 24 let (več kot 50 odstotkov skozi celotno preučevano obdobje).
 

Slika 2: Dostop do spleta na javnih lokacijah (šole, fakultete, knjižnice, klubi, kiber kavarne).

Vir: MOSS 2009 – 2011

Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.
 

 

Valuta MOSS je mesečni doseg


Valuta MOSS oktober 2011 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. oktobrom 2011. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.


Doseg vseh 119 merjenih strani v obdobju med 1. in 31. oktobrom 2011 znaša 1.239.086 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 119 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 653 milijonov prikazov. Oktobra 2011 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 804.351 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več