Več kot tri četrtine slovenskih spletnih uporabnikov v pokoju, vsaj enkrat na dan brska po spletu English

Več kot tri četrtine slovenskih spletnih uporabnikov v pokoju, vsaj enkrat na dan brska po spletu

Po podatkih MOSS so v septembru 2011 upokojenci predstavljali 8,3 odstotke slovenske spletne populacije, kar je več kot 100.000 uporabnikov. V zadnjih letih se odstotek upokojencev med spletnimi uporabniki povečuje, saj se je v 2011 v primerjavi z 2009, ta delež povečal za kar 62 odstotkov. K temu gotovo pripomorejo tudi čedalje pogostejše akcije v smislu računalniškega opismenjevanja starejših.

Poglejmo podrobneje, katere kategorije spletnih strani so med upokojenci najbolj aktualne. Po podatkih MOSS za september 2011 kar 77 odstotkov upokojencev vsaj enkrat mesečno ali pogosteje zahaja na spletne novičarske medije, 58 odstotkov jih vsaj enkrat mesečno ali pogosteje brska preko spletnih brskalnikov, 38 odstotkov jih vsaj enkrat mesečno ali pogosteje spremlja male oglase preko spleta, 28 odstotkov pa vsaj mesečno ali pogosteje na spletu išče turistične informacije.

Slika 1: Namen in pogostost uporabe spleta med spletnimi uporabniki v pokoju.
(Vir: MOSS 2011)

Po podatkih MOSS se kar 84 odstotkov upokojencev zanima ali zelo zanima za novice, s 73 odstotki sledijo upokojenci, ki jih zelo zanimajo ali zanimajo tematike povezane z zdravjem in zdravili, 67 odstotkov jih zelo zanima ali zanima prehranska tematika, 60 odstotkov teh pa se zelo zanima ali zanima za teme povezane s potovanji.

Slika 2:Področja zanimanja, ki spletne uporabnike v pokoju zelo zanimajo ali zanimajo.
(Vir: MOSS 2011)

Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.
 

Valuta MOSS je mesečni doseg


Valuta MOSS september 2011 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 30. septembrom 2011. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.


Doseg vseh 119 merjenih strani v obdobju med 1. in 30. septembrom 2011 znaša 1.201.829 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 119 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj manj kot 598 milijonov prikazov. Septembra 2011 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 763.456 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več