Starejše spletne uporabnike vedno bolj zanima prehranska tematika English

Starejše spletne uporabnike vedno bolj zanima prehranska tematika

Večina posameznikov je v današnjem obdobju soočena s hitrim tempom, ki narekuje način življenja in ima pogosto negativen vpliv na zdravstveno stanje in počutje posameznika. Za zdrav način življenja je, poleg zadostne mere športnih aktivnosti, prav gotovo pomembna tudi zdrava prehrana.

V okviru raziskav MOSS smo pogosto opazili, da je obnašanje posameznikov na spletu odraz trenutnih splošnih družbenih tendenc, kar zbrani podatki potrjujejo tudi tokrat. Zanimanje spletnih uporabnikov za prehransko tematiko se namreč povečuje iz leta v leto. Predlani je bilo uporabnikov, ki jih prehranske teme zelo zanimajo ali zanimajo, 51 odstotkov, v letošnjem letu pa se je ta delež dvignil že na 54 odstotkov.

Po podatkih MOSS je največji porast zanimanja za tematiko o prehrani opazen pri spletnih uporabnikih, starejših od 45 let. V tej starostni skupini je bilo 2009 27 odstotkov uporabnikov, ki so jih informacije o prehrani zelo zanimale ali zanimale, ta delež pa je do letošnjega leta narasel na 33 odstotkov.

Slika 1: Spletni uporabniki, starejši od 45 let, ki jih tematika o prehrani zelo zanima ali zanima.
Vir: MOSS (2009 – 2011)
 

Zanimanje za tematiko o prehrani že kar tradicionalno v večji meri prevladuje med pripadnicami ženskega spola. Podrobnejša demografska analiza spletnih uporabnikov, ki jih tematika prehrane zelo zanima ali zanima kaže, da je med tistimi, ki jih tematika prehrane zelo zanima ali zanima, kar 57 odstotkov žensk. Odstotek je skozi preučevano obdobje primerljiv.

Slika 2: Spletni uporabniki, ki jih tematika o prehrani zelo zanima ali zanima.
Vir: MOSS (2009 – 2011)
 

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2009/2011 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.

 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več