Bančnih storitev preko spleta se v večji meri poslužujejo moški English

Bančnih storitev preko spleta se v večji meri poslužujejo moški

Po zadnjih podatkih raziskave MOSS, 43 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10 do 75 let, vsaj enkrat mesečno ali pogosteje uporablja storitve spletnega bančništva. K temu deležu so gotovo pripomogle razširjenost teh storitev, njihova dostopnost ter cenovna prednost.

Po podatkih MOSS se storitev spletnega bančništva na mesečni ravni in pogosteje v večji meri poslužujejo moški uporabniki spleta. Delež teh v 2011 je 57 odstotkov, delež žensk pa 43 odstotkov. Te razlike so opazne v celotnem opazovanem obdobju (od 2009 do 2011).

Slika 1: Uporaba bančnih storitev vsaj enkrat mesečno ali pogosteje glede na spol
(Vir: MOSS 2009 – 2011)
 

Po podatkih MOSS v največji meri storitve spletnega bančništva uporabljajo demografske skupine, ki spadajo med delovno aktivno prebivalstvo. Podatki o uporabi spletnega bančništva glede na zaposlitveni status, kažejo, da predstavljajo zaposleni v javnem sektorju, zaposleni v podjetju in samozaposleni skoraj 75 odstotkov spletnih uporabnikov, ki storitve spletnega bančništva koristijo najmanj enkrat mesečno. Najmanj enkrat mesečna uporaba spletnega bančništva pa skozi celotno opazovano obdobje narašča pri segmentu upokojencev. Podatki MOSS 2009 uvrščajo 5 odstotkov upokojencev med najmanj enkrat mesečne uporabnike spletnega bančništva, v 2011 pa je teh za 3 odstotke več (8 odstotkov).

Slika 2: Uporaba bančnih storitev vsaj enkrat mesečno ali pogosteje glede na zaposlitveni status
(Vir: MOSS 2011)
 

Valuta MOSS je mesečni doseg


Valuta MOSS avgust 2011 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. avgustom 2011. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.


Doseg vseh 121 merjenih strani v obdobju med 1. in 31. avgustom 2011 znaša 1.167.392 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 121 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj manj kot 589 milijonov prikazov. Avgusta 2011 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 759.725 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več