63 odstotkov slovenskih uporabnikov spleta uporablja širokopasovni internet English

63 odstotkov slovenskih uporabnikov spleta uporablja širokopasovni internet

Razlog, da danes splet uporablja že več kot 1.2 milijona slovenskih potrošnikov, lahko iščemo tudi v razmahu širokopasovnega interneta in z njim povezane hitrosti prenosa podatkov ter kakovosti zvoka in slike. Po zadnjih rezultatih raziskave Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) 63 odstotkov slovenskih uporabnikov spleta v starosti od 10 do 75 let za dostop do spleta uporablja širokopasovno povezavo.

V primerjavi z 2009 letos med slovenskimi uporabniki spleta beležimo več takih, ki do spleta dostopajo preko kabelske povezave. Po MOSS je med vsemi uporabniki spleta 29 odstotkov takšnih, ki do interneta dostopajo preko kabelske povezave, v 2009 je bilo takšnih 24 odstotkov. Nekoliko se je povečala tudi uporaba spleta preko mobilnih telefonov (v 2009 dva odstotka, danes štiri odstotke), medtem ko beležimo upad deleža tistih, ki za dostop do spleta uporabljajo ADSL / VDSL linije (v 2009 je do spleta na tak način dostopalo 39 odstotkov, danes 28 odstotkov vseh uporabnikov spleta v starosti med 10 in 75 let).

Slika 1: Najpogostejši način dostopa do spleta (Vir: MOSS 2009 – 2011)

Kakšen način dostopa do interneta bodo spletni uporabniki izbrali, je odvisno tudi od dostopne infrastrukture v njihovi bližini bivanja. Kabelski način dostopa do spleta je po podatkih MOSS bolj priljubljen v Mariboru (49 odstotkov), kot v Ljubljani (39 odstotkov). Na drugi strani v Ljubljani beležimo več ADSL / VDSL uporabnikov (24 odstotkov), kot v Mariboru (17 odstotkov). Podatki MOSS tudi kažejo, da je ADSL / VDSL povezava priljubljen način dostopa do spleta zlasti v manjših slovenskih naseljih (do 2.000 prebivalcev). Za razliko od Ljubljane in Maribora pa uporabniki v manjših naseljih (do 2.000 prebivalcev) še vedno pogosteje dostopajo do interneta preko ISDN in navadnega modema.

Slika 2: Najpogostejši način dostopa do interneta glede na velikost naselja (Vir: MOSS julij 2011)

Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.

 

Valuta MOSS je mesečni doseg


Valuta MOSS julij 2011 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. julijem 2011. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.
Doseg vseh 118 merjenih strani v obdobju med 1. in 31. julijem 2011 znaša 1.145.063 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 118 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj manj kot 564 milijonov prikazov. Julija 2011 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 764.824 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.

 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več