93 odstotkov vseh prikazov na slovenskem spletu ustvarijo obiskovalci iz slovenskih IP številk English

93 odstotkov vseh prikazov na slovenskem spletu ustvarijo obiskovalci iz slovenskih IP številk

Po podatkih MOSS so na slovenskem spletnem trgu v obdobju zadnjih dvanajstih mesecev v povprečju 67 odstotkov prometa ustvarili obiskovalci, katerih IP številke so slovenske, 33 odstotkov pa je bilo takšnih, ki prihajajo iz tujine. Podatki so primerljivi v celotnem preučevanem obdobju, odstopanja med posameznimi meseci pa minimalna.

 

Slika 1: Delež obiskovalcev glede na geografski izvor v zadnjih dvanajstih mesecih
 Vir: MOSS, 2010 - 2011


 

Analiza tujega prometa je pokazala, da v povprečju tri četrtine obiskovalcev (75 odstotkov) iz tujih IP številk prihaja iz Evrope (Slovenija ni vključena), 16 odstotkov iz Severne Amerike, 4 odstotki iz Azije, 2 odstotka iz Južne Amerike in Avstralije ter en odstotek iz Afrike.

 

Slika 2: Delež obiskovalcev, ki prihajajo iz tujih IP številk v juliju 2011
Vir: MOSS, julij 2011

 

Podatki MOSS tudi kažejo, da so v juliju 2011 slovenski uporabniki spleta skupaj opravili 607 milijonov prikazov, kar predstavlja 93 odstotkov vseh prikazov, ustvarjenih na slovenskem trgu v tem obdobju. Ostalih 7 odstotkov prikazov so ustvarili obiskovalci spleta iz tujih IP številk. Ta podatek je primerljiv v celotnem obdobju zadnjih dvanajstih mesecev. Četudi obiskovalci, ki prihajajo iz tujih IP številk, predstavljajo skoraj tretjino vseh obiskovalcev na slovenskem spletnem trgu, so pri uporabi slovenskega spleta veliko manj aktivni (opravijo manj prikazov) od domačih uporabnikov.

 

Slika 3: Delež prikazov, glede na geografski izvor obiskovalcev v zadnjih dvanajstih mesecih
Vir: MOSS 2010 – 2011

 

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2009/2011 jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius.

 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več