86 odstotkov uporabnikov interneta do spleta dostopa vsak dan English

86 odstotkov uporabnikov interneta do spleta dostopa vsak dan

Splet nas spremlja na vseh nivojih družbenega in poslovnega življenja. Ravno zaradi njegove vsesplošne dostopnosti smo priča visoki stopnji vpletenosti slovenskih potrošnikov v ta medij. Podatki MOSS kažejo, da je danes kar 86 odstotkov slovenskih uporabnikov spleta v starosti od 10 do 75 let na spletu vsak dan.

Če je 2009 povprečna starost spletnega uporabnika znašala 33 let, je danes slovenski uporabnik spleta v povprečju star 36 let. Te spremembe so odraz vse večje razširjenosti spleta v segmentu najstarejših (55+ let). Če je bilo 2009 med vsemi uporabniki spleta uporabnikov v starosti od 55 do 75 let na slovenskem spletu 10 odstotkov, danes beležimo že 14 odstotkov uporabnikov iz te starostne skupine, kar predstavlja 166.559 različnih potrošnikov.

 

Slika 1: Uporaba spleta po starostnih skupinah (vir: MOSS, 2009 – 2011).
 

 

Po podatkih MOSS je med spletnimi uporabniki 53 odstotkov moških in 47 odstotkov žensk. Moški ostajajo v primerjavi z ženskami intenzivnejši uporabniki spleta, hkrati pa velja, da moški na internetu iz leta v leto preživijo več časa, medtem ko porabljen čas na internetu med ženskami skozi leta ostaja primerljiv. Podatki MOSS za junij 2011 kažejo, da povprečen čas, porabljen na spletu na obiskovalca pri moških, za več kot 4 ure presega povprečen čas, ki ga na spletu porabijo ženske: 9 ur, 16 minut, 25 sekund; moški pa: 13 ur, 18 minut, 10 sekund.

 

Slika 2: Povprečen čas, ki ga obiskovalec porabi na spletu glede na spol (vir: MOSS, 2009 – 2011).

 

Vas zanima več? Pišite nam na moss@valicon.net.

 

Valuta MOSS je mesečni doseg


Valuta MOSS junij 2011 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 30. junijem 2011. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.
Doseg vseh 120 merjenih strani v obdobju med 1. in 30. junijem 2011 znaša 1.217.634 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 120 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj manj kot 607 milijonov prikazov. Junija 2011 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 817.320 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.
 

 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več