Vse več uporabnikov nakupuje preko spleta English

Vse več uporabnikov nakupuje preko spleta

Po podatkih MOSS se vse več spletnih potrošnikov odloča za nakupovanje preko spleta. Leta 2009 je bil delež vseh, ki so opravljali nakupe v slovenskih spletnih trgovinah 32 odstoten, danes preko spleta v slovenskih spletnih trgovinah nakupuje že 38 odstotkov vseh uporabnikov interneta v starosti od 10 do 75 let.

Kot kažejo podatki MOSS,domači ponudniki spletnih trgovin še vedno uživajo večjo mero zaupanja med slovenskimi potrošniki, kot njihova tuja konkurenca. Uporaba slednjega nakupnega kanala tudi narašča. Če je leta 2009 15% vseh slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10 do 75 let vsaj nekajkrat letno, če ne pogosteje, opravilo spletni nakup v tuji spletni trgovini, je danes teh že 20%. Še vedno pa velja, da delež vseh, ki opravijo nakupe v slovenskih spletnih trgovinah, ostaja skoraj polovico večji od deleža tistih, ki se odločajo za nakup pri tujih ponudnikih.

Slika 1: Delež spletnih uporabnikov v starosti od 10 do 75 let, ki nakupujejo v spletnih trgovinah (vir: MOSS, 2009 – 2011)

Podatki MOSS razkrivajo, da se za spletne nakupe še vedno raje odločajo moški (60% vseh spletnih potrošnikov) kot ženske (40%). Pričakovano, večino spletnih nakupov opravijo posamezniki, ki so intenzivnejši uporabniki spleta in se ga poslužujejo večkrat dnevno (ti so v 2011 predstavljali 64% vseh potrošnikov, ki so nakupovali preko spleta).

Med spletnimi kupci izstopajo mlajši; največ je starih od 25 do 34 let (27%), z 20% jim sledi starostna skupina od 15 do 24 let. Zanimiv segment spletnih potrošnikov predstavljajo kupci starejši od 45 let za katere velja, da se vse pogosteje odločajo za nakupovanje preko spleta. Slednje je prav gotovo povezano tudi s tem, da je delež spletnih uporabnikov med starejšimi vsako leto večji.

Slika 2: Delež spletnih uporabnikov, ki nakupujejo v slovenskih spletnih trgovinah, po starostnih skupinah (vir: MOSS, 2009 – 2011)

 

Za več informacij nam pišite na naslov moss@valicon.net.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS maj 2011 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. majem 2011. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljen s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.


Doseg vseh 121 merjenih strani v obdobju med 1. in 31. majem 2011 znaša 1.218.989 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 121 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 638 milijonov prikazov. Maja 2011 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 893.119 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.

 

 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več