Slovenski uporabniki spleta dobro polovico svojih obiskov pričnejo z neposrednim vpisom URL naslova želene strani v brskalnik English

Slovenski uporabniki spleta dobro polovico svojih obiskov pričnejo z neposrednim vpisom URL naslova želene strani v brskalnik

Po podatkih raziskave MOSS, slovenski spletni uporabniki dobro polovico vseh obiskov pričnejo z neposrednim vpisom URL naslova spletne strani v brskalnik. Podatki MOSS, zbrani z spremljanjem navad spletnih uporabnikov na več kot 100-ih slovenskih spletnih straneh kažejo, da uporabniki interneta v tretjini primerov dostopajo do spletnih strani preko iskalnikov, medtem ko je dobra desetina vseh obiskov v slovenskem spletnem prostoru rezultat (tudi sponzoriranih) povezav ene strani na drugo spletno stran.

 

Slika 1: Delež obiskov slovenskih spletnih strani, glede na način dostopa (vir: MOSS, 2011)

 

Podrobnejša analiza načina dostopa uporabnikov do spletnih strani razkriva vsaj tri podskupine medijev. Manjše, tematsko specializirane spletne strani beležijo tudi od 70 do 90 % vseh obiskov direktno preko iskalnikov. Te v večini primerov svoje pozicije gradijo na optimizaciji pozicije v iskalnikih, kjer izbor primernih ključnih besed, objavljanje tematsko relevantne vsebine ter pogosto osveževanje vsebine igra ključno vlogo pri pridobivanju obiskovalcev.

Na drugi strani, spletne strani, ki jim uspeva večino (v povprečju dve tretjini) svojih obiskov zgenerirati z direktnim vpisom želenega naslova v brskalnik, v večini predstavljajo dobro poznane blagovne znamke.

V tretjo skupino pa uvrščamo spletne strani, kjer večino obiskov (v povprečju tri četrtine) generirajo direktne povezave z drugih spletnih mest. Poleg sponzoriranih povezav sem štejemo tudi primere, ko založniki, ki imajo v lasti več medijev, s pametnim upravljanjem uredniške politike izkoriščajo moč svoje celotne mreže za privabljanje obiskovalcev.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice – SOZ, v obdobju 2009/2011 pa jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius. Po podatkih raziskave MOSS smo med 109-imi merjenimi spletnimi stranmi v mesecu februarju 2011 dosegli 1.191.289 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10 - 75 let. Najvišji doseg med 109-imi spletnimi stranmi je bil februarja zabeležen na spletni strani 24ur.com, ki ji sledijo siol.net, najdi.si, rtvslo.si in bolha.com. 

Za več informacij o navadah in profilih spletnih uporabnikov, nam pišite na naslov moss@valicon.net.
 

Valuta MOSS je mesečni doseg

 

Valuta MOSS februar 2011 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 28. februarja 2011. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 109-ih merjenih strani v obdobju od 1.2. do 28.2.2011 znaša 1.191.289 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 109-ih spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj manj kot 634 milijonov prikazov. V mesecu februarjz 2011 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 905.171 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.
 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več