Več kot 700 tisoč spletnih uporabnikov se zanima ali zelo zanima za informacije o potovanjih English

Več kot 700 tisoč spletnih uporabnikov se zanima ali zelo zanima za informacije o potovanjih

Potovanja so sinonim za nova doživetja, spoznavanje drugih kultur ter naravnih lepot. Spletnih uporabnikov, ki se ob brskanju po spletu zanimajo ali zelo zanimajo za informacije o potovanjih, je v Sloveniji 60 %, kar predstavlja 709.299 različnih uporabnikov.

Doseg v mesecu novembru 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 122-imi merjenimi spletnimi stranmi v mesecu novembru 2010 dosegli 1.183.397 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10 - 75 let. Najvišji doseg med 122-imi spletnimi stranmi je bil novembra zabeležen na spletni strani 24ur.com, ki ji sledijo siol.net, najdi.si, rtvslo.si in bolha.com.

Danes skoraj pred vsakim potovanjem informacije o želeni destinaciji poiščemo kar preko spleta. Podatki raziskave MOSS kažejo, da je 86 % slovenskih spletnih uporabnikov že kdaj pobrskalo za turističnimi informacijami preko spleta. Kar 121 tisoč slovenskih spletnih uporabnikov tovrstne informacije sicer išče na tedenski ravni ali pogosteje, skoraj dvakrat toliko je mesečnih iskalcev (nekaj več kot 214 tisoč različnih uporabnikov).

Po podatkih raziskave MOSS 60 % slovenskih spletnih uporabnikov trdi, da jih spletne informacije o potovanjih zelo zanimajo ali zanimajo. Največ zanimanja za potovanja je opaziti pri starostni skupini 25-34 let, ki predstavlja četrtino (25 %) vseh v opazovani skupini ter pri starostni skupini 35-44 let, ki predstavlja dobro petino (22 %) znotraj segmenta. Med regijami izstopajo po nadpovprečnem deležu najbolj oddaljene regije kot so Podravska, kjer potovanja zanimajo 9 % več spletnih uporabnikov kot velja za splošno populacijo v tej regiji, Obalno-kraška z 8 % ter Koroška s 7 %. Prav tako je najti nekoliko večje zanimanje zanje pri gospodinjstvih z dvema do štirimi člani, medtem ko so pri večjih gospodinjstvih (pet ali več članov) informacije o potovanjih nekoliko manj atraktivna.

Podatki raziskave MOSS turističnim ponudnikom ponujajo podatke o profilih in navadah iskalcev turističnih informacij na spletu, ki oddelkom trženja in prodaje v omenjenih podjetjih in organizacijah pomagajo lažje doseči zastavljeni cilj oglaševanja. Razpolaganje z ažurnimi podatki o tem, kdo so obiskovalci spletnih strani, na katerih nameravajo turistični ponudniki oglaševati svojo ponudbo, ter kakšne so njihove navade in interesi, predstavlja močno orodje pri optimizaciji komunikacijskih aktivnosti tako agencijam, ki omenjenim podjetjem ponujajo zakup medijskega prostora, kot podjetjem samim, ki svoje storitve in izdelke tržijo na svojih spletnih straneh.
 

Za več informacij o navadah in profilih spletnih uporabnikov, nam pišite na naslov moss@valicon.net.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS november 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 30. novembra 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 122-ih merjenih strani v obdobju od 1.11. do 30.11.2010 znaša 1.183.397 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 122-ih spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj manj kot 633 milijonov prikazov. V mesecu novembru 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 863.988 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.

 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več