Resničnostni šovi zanimajo petino slovenskih spletnih uporabnikov English

Resničnostni šovi zanimajo petino slovenskih spletnih uporabnikov

Slovenija si bo leto 2010 zapomnila tudi kot leto resničnostnih šovov, ki nedvomno postajajo stalnica na naših televizijskih sporedih. Ta medijski fenomen predstavlja tudi vzorčni primer konvergence TV vsebin s spletom, kjer internet prevzema vlogo podpornega distribucijskega kanala tradicionalnih medijskih formatov, hkrati pa s ponujanjem razširjene vsebine nadgrajuje tradicionalne formate. Podatki raziskave MOSS kažejo, da se danes že petina (21 %) slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10 do 75 let zanima ali zelo zanima za spletne vsebine s področja resničnostnih šovov.

Doseg v mesecu oktobru 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 120-imi merjenimi spletnimi stranmi v mesecu oktobru 2010 dosegli 1.160.975 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10 - 75 let. Najvišji doseg med 120-imi spletnimi stranmi je bil oktobra zabeležen na spletni strani 24ur.com, ki ji sledijo siol.net, najdi.si, rtvslo.si in bolha.com. 

Po podatkih MOSS zanimanje za spletne vsebine o resničnostnih šovih ni pogojeno s spolom, je pa pričakovano bolj značilno za mlajše spletne uporabnike. Mladi do 24 let namreč predstavljajo 40 % vseh predstavnikov v segmentu spletnih uporabnikov, ki se zanima ali zelo zanima za tovrstne spletne vsebine. Dobro petino (22 %) vseh predstavnikov te ciljne skupine predstavljajo uporabniki interneta v starosti od 25 do 34 let, 18 % vseh pa segment od 35 do 44 let.

V primerjavi s celotno slovensko spletno populacijo od 10 do 75 let je zanimanje za spletne vsebine o resničnostnih šovih nadpovprečno v Pomurski, Koroški, Dolenjski in Podravski regiji, kjer se za omenjene vsebine zanima ali zelo zanima vsak četrti uporabnik spleta, v Osrednjeslovenski regiji in Goriški pa vsak šesti v starosti od 10 do 75 let.
 
Tovrsten televizijski slog vsebin na spletu je še vedno najpogosteje zastopan v obliki videa na zahtevo, kar spletnemu uporabniki, ta lahko s pritiskom na gumb predvajano ustavi, previje nazaj ali naprej, ponuja pomembno prednost pred TV, nadzor nad predvajano vsebino. Podatki MOSS sicer potrjujejo, da slovenski spletni uporabniki radi posegajo po različnih multimedijskih vsebinah na spletu, saj jih kar 34 % slovenskih spletni uporabnikov od 10 do 75 let uporablja vsaj tedensko, če ne pogosteje.  
 

Omenjene številke so vsekakor spodbudna popotnica za oglaševalce, ki video oglaševanje že pridno izkoriščajo oziroma o njegovi uporabi razmišljajo. Da pa bo učinek tovrstnega oglaševanja zagotovljen, morajo oglaševalci upravljati z ažurnimi podatki o tem, kdo so obiskovalci spletnih strani, kjer se nameravajo oglaševati. Raziskava MOSS ponuja ravno to, znanje o profilih spletnih uporabnikov in njihovih navadah, zato predstavlja eno pomembnejših opornih točk v procesu medijskega načrtovanja.

Za več informacij o navadah in profilih spletnih uporabnikov, nam pišite na naslov moss@valicon.net.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS oktober 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. oktobra 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

 
Doseg vseh 120-ih merjenih strani v obdobju od 1.10. do 31.10.2010 znaša 1.160.975 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 120-ih spletnih strani so v tem obdobju opravili več kot 612 milijonov prikazov. V mesecu oktobru 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 851.340 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več