Storitve spletnega bančništva uporablja že več kot polovica slovenskih spletnih uporabnikov English

Storitve spletnega bančništva uporablja že več kot polovica slovenskih spletnih uporabnikov

Po podatkih raziskave MOSS, storitve spletnega bančništva uporablja že 54 % celotne slovenske spletne populacije od 10 do 75 let, 28 % te ciljne skupine e-bančništvo uporablja na tedenski ravni ali pogosteje.

Doseg v mesecu avgustu 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 120-imi merjenimi spletnimi stranmi v mesecu avgustu 2010 dosegli 1.067.252 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10 - 75 let. Tokratne rezultate je zaznamovala tudi manjša sprememba na vrhu lestvice najbolj obiskanih. Najvišji doseg med 120-imi spletnimi stranmi je bil tudi avgusta zabeležen na spletni strani 24ur.com, ki ji tokrat sledi do sedaj tretje uvrščena stran siol.net. Tretja najbolj obiskana spletna stran je tako najdi.si, najmočnejšim trem pa sledita še rtvslo.si in bolha.com.

Sicer pa podatki raziskave MOSS kažejo, da uporaba e-bančništva v Sloveniji narašča. Delež uporabnikov spletnih bančnih storitev se je letos v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 3 odstotne točke (54 %). Sprememb v socio-demografski strukturi spletnih uporabnikov, ki posegajo po tovrstnih storitvah ni zaznati. Med uporabniki e-bančništva še vedno beležimo več moških (57 %) kot žensk (43 %). Slednje so v omenjeni ciljni skupini manj aktivne pri uporabi spleta, saj v povprečju preživijo slabih 10 ur mesečno na internetu, moški predstavniki v povprečju 13 ur 27 min mesečno.
 

V segmentu mesečnih uporabnikov spletnega bančništva je 89 % takih, ki so starejši od 25 let. Med najbolj aktivne se uvršča starostna skupina od 30 do 44 let, ki predstavlja slabo polovico (46 %) vseh, ki e-bančništvo uporabljajo tedensko ali pogosteje.

Med uporabniki spleta, ki storitve e-bančništva uporabljajo vsaj mesečno ali pogosteje, je 77 % zaposlenih. Prednosti tovrstnega poslovanja izkoriščajo tudi študentje in upokojenci, ki pa glede na povprečno premoženjsko stanje v danih ciljnih skupinah, skupaj pričakovano predstavljajo manjši delež, le 14 % vseh tistih, ki e-bančništvo uporabljajo vsaj mesečno ali pogosteje.

Preverili smo tudi na katerih spletnih straneh izmed 120-ih sodelujočih v avgustu 2010 smo zabeležili največji delež uporabnikov, ki e-bančništvo uporabljajo vsaj mesečno če že ne pogosteje. Po pričakovanjih je največji delež izbrane ciljne skupine zaznan na spletni strani enega od ponudnikov spletnih bančnih storitev na slovenskem trgu. Spletne strani ostalih predstavnikov iz bančništva ne sodelujejo v meritvi. Velik delež spletnih uporabnikov e-bančništva smo zabeležili še na spletni strani, ki ponuja novice o aktualnih energetskih in ekoloških dogodkih, na straneh ki ponujajo vsebine s področja financ in poslovnih priložnosti, ter na strani, ki ponuja informacije s področja varovanja interesov potrošnikov.
 

Tabela 1: Prvih 5 medijev razvrščenih po kriteriju deleža obiskovalcev med spletnimi uporabniki, ki vsaj mesečno ali pogosteje uporabljajo spletne bančne storitve.

Legenda:

Prvih 5 medijev v izbrani ciljni skupini
Delež obiskovalcev (%)
Doseg (št. slovenskih obiskovalcev)
abanka.si
70,46 %
23. 246
energetika.net
67,62 %
  3. 248
mladipodjetnik.si
65,20 %
  9. 671
racunovodja.com
63,34 %
43. 911
zps.si
62,59 %
  8. 579

Ciljna skupina – slovenski spletni uporabniki, ki vsaj mesečno ali pogosteje uporabljajo spletne bančne storitve.
Delež obiskovalcev – v odstotku izraženo razmerje med obiskovalci dane ciljne skupine, ki so obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom obiskovalcev izbrane spletne strani v danem časovnem obdobju.
Doseg (št. slovenskih obiskovalcev) – število različnih spletnih obiskovalcev iz slovenskih IP naslovov v dani ciljni skupini, ki so izbrano stran obiskali v mesecu avgustu.

________________________________________________________________________________________

Primer interpretacije – Med vsemi obiskovalci, ki so v mesecu avgustu 2010 obiskali spletno stran abanka.si, je 70,46 % tistih, ki uporabljajo spletne bančne storitve mesečno ali pogosteje. V mesecu avgustu je 70,46 % obiskovalcev spletne strani abanka.si predstavljajo 23.246 različnih slovenskih spletnih obiskovalcev.

 

Za več informacij o navadah in profilih spletnih uporabnikov, nam pišite na naslov moss@valicon.net.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS avgust 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. avgusta 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 120-ih merjenih strani v obdobju od 1.8. do 31.8.2010 znaša 1.067.252 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 120-ih spletnih strani so v tem obdobju opravili več kot 580 milijonov prikazov. V mesecu avgustu 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 807.751 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.
 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več