Moške uporabnike spleta zanimajo kratkočasne in zabavne vsebine, ženske resnejše in informativne English

Moške uporabnike spleta zanimajo kratkočasne in zabavne vsebine, ženske resnejše in informativne

Motivi za uporabo spleta se razlikujejo med spoloma. Zadnji podatki raziskave MOSS kažejo, da se moški na spletu pogosteje zanimajo za teme kot sta avtomobilizem in erotika, medtem ko so informacije o zdravju, prehrani in nepremičninah interesna področja, ki bolj zanimajo ženske.

Doseg v mesecu juliju 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 119 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu juliju 2010 dosegli 1.044.313 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 119 spletnimi stranmi, so julija imele: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.

Po podatkih raziskave MOSS največje razlike med spoloma beležimo prav pri zanimanju za vsebine o nepremičninah. Omenjena tematika, pogosto povezana z idejo o načrtovanju prihodnosti in družinskega življenja, je bliže dimenziji ženskosti, zato ne preseneča podatek, da je med vsemi slovenskimi spletnimi uporabniki, ki jih zanimajo ali zelo zanimajo informacije o nepremičninah, najti kar 82% žensk in le 18% moških. Po podatkih MOSS so med najaktivnejšimi uporabniki spleta v omenjeni ciljni skupini prav ženske v starosti od 25 do 34 let. Za slednje velja, da na spletu v povprečju mesečno preživijo nekaj več kot 10 ur in pol ter pri tem opravijo v povprečju 490 prikazov spletnih strani.

In če so nepremičnine pomembno področje ženskega zanimanja je erotika tema, ki zanima predvsem moške. 80% vseh slovenskih uporabnikov spleta, ki se zanima ali zelo zanima za tovrstne vsebine, je moških. Med moškimi, ki jih zanimajo erotične vsebine so najaktivnejši uporabniki spleta predstavniki starostne skupine od 15 do 24 let. Ti v povprečju splet obiščejo 107-krat mesečno (povprečna slovenska spletna populacija le 64-krat) in pri tem za brskanje po internetu v povprečju mesečno porabijo dobrih 17 ur, kar je 6 ur več kot pri slovenskem povprečju.
In če MOSS podatki razkrivajo, da je ena od nalog oglaševalcev na slovenskem nepremičninskem trgu, pridobiti žensko občinstvo, slednje nujno ne velja tudi za ostale industrije (npr. dobrine široke potrošnje). Podatki namreč kažejo, da slabi dve tretjini žensk (62%), ki se zanimajo za vsebine o nepremičninah, odločitve o vsakodnevnih nakupih raje prepuščajo drugim članom gospodinjstva oziroma tovrstne nakupe načrtujejo skupaj.

In kje na spletnem trgu potem lahko najdemo ženske, ki so se opredelile kot glavni odločevalec tudi v primeru vsakodnevnih nakupov? Izmed 119-ih merjenih spletnih strani, ki so sodelovale v raziskavi MOSS v juliju 2010, smo največji delež žensk v omenjeni ciljni skupini zabeležili na spletnih straneh s podjetniško-informativno vsebino, kot tudi na straneh, ki se dotikajo tem kot so kakovost življenja, zdravje in lepota.

Tabela 1: Prvih 5 medijev razvrščenih po kriteriju deleža obiskovalcev med ženskami, ki so se opredelile kot odgovorne za vsakodnevne nakupe.

Prvih 5 medijev v izbrani ciljni skupini
Delež obiskovalcev (%)
Doseg (št. slovenskih obiskovalcev)
racunovodja.com
32,03 %
19.981
elle.si
30,64 %
4.478
mladipodjetnik.si
29,57 %
2.527
viva.si
28,82 %
12.109
lunin.net
28,35 %
13.459

Legenda:

Ciljna skupina – ženske uporabnice spleta, ki so odgovorne za vsakodnevne nakupe.
Delež obiskovalcev – v odstotku izraženo razmerje med obiskovalci dane ciljne skupine, ki so obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom obiskovalcev izbrane spletne strani v danem časovnem obdobju.
Doseg (št. slovenskih obiskovalcev) – število različnih spletnih obiskovalcev iz slovenskih IP naslovov v dani ciljni skupini, ki so izbrano stran obiskali v mesecu juliju.
________________________________________________________________________________________

Primer interpretacije – Med vsemi obiskovalci, ki so v mesecu juliju 2010 obiskali spletno stran racunovodja.com, je 32,03% žensk, ki so odgovorne za vsakodnevne nakupe. V mesecu juliju je 32,03% obiskovalcev spletne strani racunovodja.com predstavljajo 19.981 različnih slovenskih obiskovalcev.
 

Za več informacij o navadah in profilih spletnih uporabnikov, nam pišite na naslov moss@valicon.net.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS julij 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. julija 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 119 merjenih strani v obdobju od 1.7. do 31.7.2010 znaša 1.044.313 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 119 spletnih strani so v tem obdobju opravili več kot 541 milijonov prikazov. V mesecu juliju 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 834.311 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več