Zaposleni v javnem sektorju najmanj aktivni uporabniki spleta English

Zaposleni v javnem sektorju najmanj aktivni uporabniki spleta

Analiza uporabnikov spleta po kriteriju zaposlitvenega statusa je pokazala, da segment zaposlenih v javnem sektorju na internetu v povprečju preživi dobri dve uri manj od slovenskega povprečja (8 ur in 50 minut), pri tem splet v povprečju obišče 54-krat mesečno, povprečni slovenski spletni uporabnik pa 65-krat.

Doseg v mesecu juniju 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 117 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu juniju 2010 dosegli 1.085.574 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 117 spletnimi stranmi, so junija imele: 24ur.com, najdi.si, rtvslo.si, bolha.com in zurnal24.si.

Po zadnjih podatkih raziskave MOSS zaposleni v javnem sektorju predstavljajo 12% slovenske spletne populacije v starosti od 10 do 75 let, kar predstavlja 128.997 različnih uporabnikov spleta. Uporabnik v omenjeni ciljni skupini mesečno ustvari 412 prikazov strani, povprečni slovenski spletni uporabnik slabih 500.

Po podatkih MOSS se 38% vseh predstavnikov izbrane ciljne skupine uvršča v dohodkovni razred od 730 do 1.100 EUR neto vrednosti mesečno, na celotni slovenskih spletni populaciji je takih 23%. Je pa med spletnimi uporabniki, ki so zaposleni v javnem sektorju tretjina takih, ki se uvršča v dohodkovni razred nad 1.100 EUR neto vrednosti mesečno (na celotni slovenski spletni populaciji je takih le 17%), med njimi je 35% vseh, ki presegajo mejo 1.460 EUR neto mesečno.

Izsledki raziskave kažejo, da je med spletnimi uporabniki, ki se po kriteriju zaposlitvenega statusa uvrščajo v segment zaposlenih v javnem sektorju, več žensk (58%) kot moških (42%), pri tem za slednje velja, da so intenzivnejši uporabniki spleta saj v povprečju ustvarijo 456 prikazov mesečno, ženske le 381 prikazov mesečno. Med ženskimi in moškimi spletnimi uporabniki zaposlenimi v javnem sektorju ni dohodkovnih razlik.
 

In na katerih izmed 117-ih merjenih spletnih straneh, ki so sodelovale v raziskavi MOSS v juniju 2010, smo zabeležili največji delež spletnih uporabnikov zaposlenih v javnem sektorju? Podatki MOSS razkrivajo, da je največji delež zabeležen pri spletnih medijih z družinsko in informativno vsebino, kaže pa se tudi vpliv dopustniškega časa in zanimanja za vsebine o potovanjih.


Tabela 1: Prvih 5 medijev razvrščenih po kriteriju deleža obiskovalcev med spletnimi uporabniki, ki so zaposleni v javnem sektorju.
 

Prvih 5 medijev v izbrani ciljni skupini
Delež obiskovalcev (%)
Doseg (št. slovenskih obiskovalcev)
druzina.si
18,5 %
3.756
sta.si
16,8 %
6.424
mladina.si
16,5 %
8.567
kompas.si
15,7 %
10.687
bambino.si
15,0 %
5.616

 

Legenda:

Ciljna skupina – uporabniki spleta, ki so zaposleni v javnem sektorju.
Delež obiskovalcev – v odstotku izraženo razmerje med obiskovalci dane ciljne skupine, ki so obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom obiskovalcev izbrane spletne strani v danem časovnem obdobju.
Doseg (št. slovenskih obiskovalcev) – število različnih spletnih obiskovalcev iz slovenskih IP naslovov v dani ciljni skupini, ki so izbrano stran obiskali v mesecu juniju.
________________________________________________________________________________________
Primer interpretacije – med vsemi obiskovalci, ki so v mesecu juniju 2010 obiskali spletno stran druzina.si, je 18,5% zaposlenih v javnem sektorju. V mesecu juniju je 18,5% obiskovalcev spletne strani druzina.si predstavljajo 3.756 različnih slovenskih obiskovalcev.
 

Za več informacij o navadah in profilih spletnih uporabnikov, nam pišite na naslov moss@valicon.net.  

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS junij 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 30. junija 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 117 merjenih strani v obdobju od 1.6. do 30.6.2010 znaša 1.085.574 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 117 spletnih strani so v tem obdobju opravili več kot 531 milijonov prikazov. V mesecu juniju 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 851.317 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.
 

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več