Vsebine o mobilni telefoniji zanimajo 43% slovenskih spletnih uporabnikov English

Vsebine o mobilni telefoniji zanimajo 43% slovenskih spletnih uporabnikov

Po podatkih raziskave MOSS je delež prometa (število vseh prikazov), ki ga spletni uporabniki opravijo preko različnih mobilnih naprav še vedno majhen v primerjavi s prometom, ki ga ustvarijo preko računalnikov. Podatki MOSS kažejo, da je v maju 2010 promet ustvarjen preko mobilnih naprav predstavljal 0,5% vseh prikazov na slovenskem spletnem trgu.

Četudi slovenski spletni uporabniki še ne dostopajo množično do digitalnih vsebin preko mobilnih naprav, pa vse več potrošnikov splet uporablja za dostop do informacij o mobilni telefoniji.

Doseg v mesecu maju 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 117 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu maju 2010 dosegli 1.116.670 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 117 spletnimi stranmi, so maja imele: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.  

 

Inovacije na področju mobilne telefonije potrošniki z zanimanjem spremljajo tudi zato, ker so sami uporabniki mobilnih telefonov in ker za omenjeno industrijo velja, da se nas rezultati razvoja kaj hitro dotaknejo in postanejo del našega vsakdana. Po podatkih raziskave MOSS je med slovenskimi spletnimi uporabniki v starosti od 10 do 75 let 43 odstotkov uporabnikov izrazilo zanimanje (zelo zanima ali zanima) za spletne vsebine o mobilni telefoniji. Največ zanimanja za omenjeno področje pričakovano beležimo v skupini mlajših uporabnikov spleta, v starosti od 25 do 34 let. Izstopajo tudi moški uporabniki spleta, ki predstavljajo 62 odstotkov vseh predstavnikov te ciljne skupine. Moški, ki se zelo zanimajo ali zanimajo za spletne vsebine o mobilni telefoniji v povprečju na mesec opravijo 77 obiskov na spletu (ženske 68 obiskov), ter na internetu v povprečju preživijo tri ure več kot ženske predstavnice v omenjenem segmentu (v povprečju 13 ur in 34 minut mesečno).

 

Med 117 merjenimi spletnimi stranmi, ki so sodelovale v raziskavi MOSS v maju 2010, smo največji delež moških uporabnikov spleta, ki se zanimajo za vsebine o mobilni telefoniji zabeležili na spletnih medijih, s športno vsebino oziroma na medijih, ki ponujajo specializirane informacije s področja (informacijske) tehnologije.

 

Tabela 1: Prvih 5 medijev razvrščenih po kriteriju deleža obiskovalcev med moškimi spletnimi uporabniki, ki se zanimajo oziroma zelo zanimajo za vsebine o mobilni telefoniji.

 

Prvih 5 medijev v izbrani ciljni skupini

Delež obiskovalcev (%)

Doseg (št. slovenskih obiskovalcev)

F1express.si

47,8 %

4.305

kapodol.com

45,6 %

3.384

racunalniske-novice.com

43,9 %

24.408

strojnistvo.com

40,1 %

10.627

nogomania.com

40,1 %

16.255

 

Legenda:

 

Ciljna skupina – moški uporabniki spleta, ki se zanimajo oziroma zelo zanimajo za vsebine o mobilni telefoniji.

Delež obiskovalcev – v odstotku izraženo razmerje med obiskovalci dane ciljne skupine, ki so obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom obiskovalcev izbrane spletne strani v danem časovnem obdobju.

Doseg (št. slovenskih obiskovalcev) – število različnih spletnih obiskovalcev iz slovenskih IP naslovov v dani ciljni skupini, ki so izbrano stran obiskali v mesecu maju.

______________________________________________________________________

Primer interpretacije – med vsemi obiskovalci, ki so v mesecu maju 2010 obiskali spletno stran F1express.si, je 47,8 odstotka moških, ki so izrazili zanimanje za spletne vsebine o mobilni telefoniji. V mesecu maju je 47,8 odstotka obiskovalcev spletne strani F1express.si predstavljajo 4.305 različnih slovenskih obiskovalcev.  

 

Danes je mobilna naprava že več kot samo telefon, je naš urnik, fotoaparat, plačilni kanal in kanal dostopa do spleta, je naš sistem organizacije vsakdana in kanal za ohranjanje družbenih odnosov.

Trendi potrjujejo rast segmenta potrošnikov, ki sledijo omenjenim inovacijam na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, kar pred izziv postavlja oglaševalce, ki iščejo odgovor na vprašanje kako bo vse večja digitalizacija vplivala na spremembe v nakupnih navadah potrošnikov.

 

 

Za več informacij o navadah in profilih spletnih uporabnikov, nam pišite na naslov moss@valicon.net.

 

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS maj 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. maja 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

 

Doseg vseh 117 merjenih strani v obdobju od 1.5. do 31.5.2010 znaša 1.116.670 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 117 spletnih strani so v tem obdobju opravili več kot 599 milijonov prikazov. V mesecu maju 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 843.231 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.

  

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več