Deklice so aktivnejši uporabniki spleta kot dečki English

Deklice so aktivnejši uporabniki spleta kot dečki

Trditev, da je splet moški medij, med najmlajšimi uporabniki interneta ne velja. Podatki raziskave MOSS kažejo, da med uporabniki spleta v starosti od 10 do 14 let prevladujejo deklice (59%), ki so v primerjavi z dečki tudi aktivnejši uporabniki spleta.

Doseg v mesecu aprilu 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 115 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu aprilu 2010 dosegli 1.094.814 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 115 spletnimi stranmi, so aprila imele: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.

Po podatkih raziskave MOSS je bilo aprila 2010 med posamezniki, ki vsaj mesečno uporabljajo splet, 8% (kar predstavlja 91.208 različnih uporabnikov) uporabnikov v starosti od 10 do 14 let. Izsledki raziskave kažejo, da so deklice, ki predstavljajo 59% vseh spletnih uporabnikov oziroma 54.179 različnih obiskovalcev v starosti od 10 do 14 let v primerjavi z dečki aktivnejši uporabniki spleta. Podatki MOSS so tako pokazali, da deklice v tej starostni skupini na ravni meseca skupno opravijo skoraj milijon spletnih obiskov več kot dečki (deklice: 2,8 mio, dečki: 1,7 mio obiskov) ter v povprečju porabijo skoraj uro več časa na mesec za brskanje po spletu (deklice: 6 h 38 min, dečki: 5 h 44 min). Velja tudi, da se deklice ob brskanju na spletu v povprečju dlje časa zadržijo na strani (1 min 6 sekund) kot dečki (56 sekund).

Sicer podatki raziskave MOSS kažejo, da je uporaba spleta med otroci v starosti od 10 do 14 let zelo razširjena, saj se med uporabnike uvršča kar 92% vseh otrok v tej starostni skupini. Otroci na spletu brskajo za zabavnimi vsebinami, kot so spletne igrice, risanke, glasba in filmi, se z vrstniki povezujejo v socialna omrežja, splet pa uporabljajo tudi pri reševanju domačih nalog in za pripravo raziskovalnih nalog.

Večina najmlajših uporabnikov spleta v starosti od 10 do 14 let (83%) do interneta dostopa od doma, kar staršem omogoča boljši nadzor nad njihovimi spletnimi aktivnostmi. Za večjo varnost mladostnikov na spletu pa poleg staršev skrbijo različni javni programi, kot je na primer Insafe, evropska mreža točk osveščanja o varni rabi interneta, katere namen je naučiti mlade obvladovati tveganja s katerimi se srečujejo ob uporabi spleta, zlasti z vidika socialnih omrežij in razkrivanja osebnih podatkov.
In na katerih spletnih straneh se radi zadržujejo najmlajši slovenski uporabniki spleta? Med 115 merjenimi spletnimi stranmi, ki so sodelovale v raziskavi MOSS v aprilu 2010, smo največji delež mladih (od 10 do 14 let) zabeležili na spletnih medijih, ki ponujajo različne informacije in igre za mlade, s poudarkom na zabavnih vsebinah in socialnem mreženju, ki mladim ponujajo možnost hitre in enostavne zabave.

 

Tabela 1: Prvih 5 medijev razvrščenih po kriteriju deleža obiskovalcev v starosti od 10 do 14 let

Legenda:

Ciljna skupina - spletni uporabniki, ki so stari od 10 do 14 let.
Delež obiskovalcev - v odstotku izraženo razmerje med obiskovalci dane ciljne skupine, ki so obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom obiskovalcev izbrane spletne strani v danem časovnem obdobju. 
Doseg (št. slovenskih obiskovalcev) - število različnih spletnih obiskovalcev iz slovenskih IP naslovov v dani ciljni skupini, ki so izbrano stran obiskali v mesecu aprilu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primer interpretacije - med vsemi obiskovalci, ki so v mesecu aprilu 2010 obiskali spletno stran smrklja.si, je 30,37% uporabnikov v starosti od 10 do 14 let. V mesecu aprilu je 30,37% obiskovalcev spletne strani smrklja.si predstavljajo 11.234 različnih slovenskih obiskovalcev.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tik pred poletnimi počitnicami pa mladi na spletu iščejo tudi informacije o različnih počitniških aktivnostih – poletnih taborih, kolonijah in delavnicah z različno prostočasno tematiko. Splet omogoča hiter pregled tovrstne ponudbe, pogosto podprte z avdio in video vsebino, spletne skupnosti in forumi pa služijo za preverjanje všečnosti ponujenega s skupino tistih, ki so ponudbo že preizkusili.

Danes najmlajši uporabniki spleta, ki ne poznajo življenja brez interneta, predstavljajo potrošniško generacijo prihodnosti. Njihova izurjenost v brskanju po spletu za oglaševalce predstavlja izziv, kako delovati v okolju, kjer ponudnik ne išče več najprimernejšega kupca, pač pa vse pogosteje kupec, oborožen z ogromno količino informacij išče pravega ponudnika. 

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS april 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 30. aprila 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 115 merjenih strani v obdobju od 1.4. do 30.4.2010 znaša 1.094.814 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 115 spletnih strani so v tem obdobju opravili več kot 563 milijonov prikazov. V mesecu aprilu 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 821.511 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več