Vsebine o zdravju in zdravilih zanimajo 49% slovenskih spletnih uporabnikov English

Vsebine o zdravju in zdravilih zanimajo 49% slovenskih spletnih uporabnikov

Ste si v zadnjih dneh zastavili vprašanje kako škodljiv je vulkanski prah za vaše zdravje? Ste odgovore iskali tudi na spletu? Podatki raziskave MOSS kažejo, da je med slovenskimi spletnimi uporabniki slaba polovica (49%) takih, ki jih ob brskanju na spletu zanimajo ali zelo zanimajo vsebine o zdravju in zdravilih.

Doseg v mesecu marcu 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 113 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu marcu 2010 dosegli 1.129.187 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 113 spletnimi stranmi, so marca imele: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.

Podatki raziskave MOSS kažejo, da je med slovenskimi spletnimi uporabniki slaba polovica (49%) takih, ki jih ob brskanju na spletu zanimajo ali zelo zanimajo vsebine o zdravju in zdravilih. Med 113 merjenimi spletnimi stranmi, ki so sodelovale v raziskavi MOSS v marcu 2010, smo največji delež obiskovalcev med uporabniki spleta, ki jih zanimajo ali zelo zanimajo spletne vsebine s področja zdravja ali zdravil, zabeležili na naslednjih spletnih medijih:

Tabela 1: Prvih 5 medijev razvrščenih po kriteriju deleža obiskovalcev v segmentu, ki je izrazil zanimanje za spletne vsebine s področja zdravja ali zdravil.

Legenda:

Ciljna skupina - spletni uporabniki, ki jih zanimajo ali zelo zanimajo spletne vsebine o zdravju in zdravilih.
Delež obiskovalcev - v odstotku izraženo razmerje med obiskovalci dane ciljne skupine, ki so obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom obiskovalcev izbrane spletne strani v danem časovnem obdobju.
Doseg (št. slovenskih obiskovalcev) - število različnih spletnih obiskovalcev iz slovenskih IP naslovov v dani ciljni skupini, ki so izbrano stran obiskali v mesecu marcu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primer interpretacije - med vsemi obiskovalci, ki so v mesecu marcu 2010 obiskali spletno stran cudovita.si, je 63,16% takih, ki so izrazili zanimanje (zanima ali zelo zanima) za spletne vsebine povezane z zdravjem in zdravili. V mesecu marcu je 63,16% vseh obiskovalcev spletne strani cudovita.si predstavljajo 4.502 različnih slovenskih obiskovalcev.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poleg medijev splet kot komunikacijski kanal izkorišča tudi država, ko preko spletnih strani lokalnih Zavodov za zdravstveno varstvo že nekaj let ponuja uporabne informacije s področja ohranjanja zdravja, izboljšanja kakovosti bivanja in zdravega življenjskega sloga. Na temo zdravja pa s potrošniki preko spleta vse pogosteje direktno komunicirajo tudi farmacevtska podjetja, ki skozi format sponzoriranih spletnih strani ponujajo informacije o zdravju in zdravem načinu življenja, z namenom promocije svojih izdelkov ali vzpostavljanja in ohranjanja odnosov s končnimi potrošniki, mimo zdravnikov in lekarnarjev.

Splet uporabnikom ponuja obsežno zbirko informacij o zdravem načinu življenja, zdravju, bolezenskih znakih in možnih načinih zdravljenja. Pri brskanju za tovrstnimi informacijami smo pogosto postavljeni v različne vloge, od pacienta, do potrošnika ali državljana. Ne glede na vlogo, ki jo v nekem trenutku prevzemamo pa velja poudariti, da splet poleg neskončne ponudbe informacij od nas zahteva tudi določeno mero kritičnosti in previdnosti pri izbiri najprimernejših vsebin.
 

In kdo so uporabniki, ki jih spletne vsebine o zdravju in zdravilih zanimajo?

Med slovenskimi spletnimi uporabniki, ki se zanimajo ali zelo zanimajo za spletne vsebine o zdravilih in zdravju, prevladujejo ženske, ki predstavljajo 58% celotne skupine, kar predstavlja 302.852 različnih uporabnic spleta. Po kriteriju starostne strukture največjo potrebo po tovrstni vsebini izraža ciljna skupina od 25 do 44 let, ki predstavlja slabo polovico (48%) omenjenega segmenta ali 265.871 različnih uporabnikov, ki dostopajo do slovenskega spleta. Najmanj dovzetni za vsebine o zdravju in zdravilih so študentje (17% celotne skupine), medtem ko so nadpovprečen interes za tovrstne informacije izrazili posamezniki, ki se uvrščajo v segment višje in visoko izobraženih (125.478 različnih spletnih uporabnikov).
 

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS marec 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. marca 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 113 merjenih strani v obdobju od 1.3. do 31.3.2010 znaša 1.129.187 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 113 spletnih strani so v tem obdobju opravili več kot 651 milijonov prikazov. V mesecu marcu 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 812.516 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več