42% spletnih uporabnikov vsaj mesečno uporablja spletno bančništvo English

42% spletnih uporabnikov vsaj mesečno uporablja spletno bančništvo

54% slovenskih spletnih uporabnikov splet uporablja večkrat dnevno, kar podjetjem ponuja možnost izkoristiti številne priložnosti za komunikacijo s potrošniki. Okoliščine splošne dostopnosti spleta pa niso povečale samo pretoka informacij ampak so spremenile navade kupcev, ki se ne želijo več prostorsko in časovno omejevati z nakupom ali uporabo storitev.

Omenjeno potrošniško mobilnost je verjetno najhitreje izkoristil finančni sektor, ki prek spleta že nekaj let uspešno ponuja pestro izbiro javnih ali posamezniku prilagojenih spletnih storitev.

Doseg v mesecu februarju 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 109 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu februarju 2010 dosegli 1.113.707 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 109 spletnimi stranmi, so februarja imele: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.

Podatki MOSS razkrivajo, da dobro četrtino (28%) vseh slovenskih spletnih uporabnikov zanima ali zelo zanima spletna ponudba poslovnih in finančnih storitev. Med slednjimi so najbolj prepoznane bančne storitve, ki jih vsaj mesečno uporablja 42%, tedensko oziroma pogosteje pa 27% slovenskih spletnih uporabnikov v starosti do 10 do 75 let. Podatki MOSS kažejo, da je med uporabniki spletnih bančnih storitev več moških (56%) kot žensk (44%), prvi so tudi precej aktivnejši na spletu, saj skupaj na mesečni ravni opravijo polovico več prikazov kot ženske (moški 92.653.874 prikazov, ženske 59.571.411 prikazov).

Med rednimi uporabniki bančnih storitev na spletu najdemo nadpovprečen delež starih od 24 do 54 let. 83% vseh uporabnikov bančnih storitev je zaposlenih. Študentje, ki sicer veljajo za eno aktivnejših skupin med uporabniki spleta, redkeje uporabljajo spletne bančne storitev (5% vseh uporabnikov bančnih storitev predstavljajo študentje), kar je glede na povprečno premoženjsko stanje v dani ciljni skupini tudi pričakovano.

Poleg bančnih storitev pa so slovenskim spletnim uporabnikom na voljo tudi spletna borzna posredništva, kjer lahko vlagajo v delnice, vzajemne in pokojninske sklade. Slednje storitve vsaj nekajkrat letno uporablja slaba petina (19%) slovenskih spletnih uporabnikov, tedensko ali pogosteje pa se za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev ter vlaganja v sklade preko spleta odloča 8% slovenskih spletnih uporabnikov.

Razširjenost uporabe spletnih bančnih in finančnih storitev med slovenskimi uporabniki spleta kaže, da slednji zaupajo v varnost, učinkovitost in zanesljivost tovrstnega poslovanja, kar je predpogoj za izkoriščanje ostalih ugodnosti omenjenih storitev, kot so hitrost in udobje poslovanja ter prostorska in časovna mobilnost.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS februar 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 28. februarja 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 109 merjenih strani v obdobju od 1.2. do 28.2.2010 znaša 1.113.707 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 109 spletnih strani so v tem obdobju opravili več kot 644 milijonov prikazov. V mesecu februarju 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 746.394 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.

 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več