Tretjina slovenskih spletnih uporabnikov tedensko ali pogosteje splet uporablja za poslušanje radia ali glasbe English

Tretjina slovenskih spletnih uporabnikov tedensko ali pogosteje splet uporablja za poslušanje radia ali glasbe

Obseg glasbenih vsebin na spletu, najsi gre za avdio ali video zapise, je neskončen. K temu je v največji meri pripomogel pojav zaenkrat še brezplačnih spletnih strani kot sta MySpace in YouTube ter drugih z glasbo povezanih spletnih skupnosti. Splet je spremenil naš način dojemanja glasbe.

Če smo jo nekoč zgolj poslušali, danes z obsežno ponudbo multimedijskih vsebin glasbo tudi »gledamo«, kot člani spletnih skupnosti pa z objavljanjem in komentiranjem glasbenih vsebin ponudbo tudi soustvarjamo. Zadnji podatki raziskave MOSS kažejo, da 33% slovenskih spletnih uporabnikov vsaj tedensko, če ne pogosteje, internet uporablja za poslušanje radia ali glasbe.

Doseg v mesecu januarju 2010

Po podatkih raziskave MOSS smo med 108 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu januarju 2010 dosegli 1.131.011 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 108 spletnimi stranmi, so januarja imeli: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.

Po podatkih raziskave MOSS tretjina (33%) slovenskih spletnih uporabnikov vsaj tedensko, če ne pogosteje, uporablja splet za poslušanje glasbe ali radia. Rezultati MOSS tudi kažejo, da v segmentu, ki splet za poslušanje radia ali glasbe uporablja vsaj tedensko, ni razlik med spoloma, so pa moški v izbrani ciljni skupini aktivnejši uporabniki spleta, ki v povprečju na mesec preživijo 15 ur in 14 minut na internetu, medtem ko ženske v tej ciljni skupini za spletno brskanje porabijo povprečno 9 ur in 59 minut mesečno. V tem segmentu je nadpovprečno zastopana skupina mladih (starih od 10 do 24 let je 39%) ter šolajočih se (35%). Mladi so tudi najbolj dovzetni razvoju mobilne telefonije, ki postaja pomemben kanal spremljanja multimedijskih vsebin. Tretja in četrta generacija mobilne telefonije sledita trendu digitalizacije glasbenih vsebin in sta danes, s podporo hitrega in preprostega prenosa avdio in video zapisov tudi na mobilnih aparatih, podprli prostorsko in časovno neodvisno dostopanje do in spremljanje večpredstavnih vsebin. Podatki MOSS razkrivajo, da je med spletnimi uporabniki, ki se zanimajo ali zelo zanimajo za informacije o mobilni telefoniji kar 29% potrošnikov starih od 10 do 24 let, s 26% jim sledi starostna skupina od 25 do 34 let, s 23% pa starostna skupina od 35 do 44 let.

Splet se je razvil v največjo zbirko multimedijskih zapisov. Razmah širokopasovnega interneta in z njim povezana kakovost prenosa zvoka in slike pa sta slednje še dodatno spodbudila. Po zadnjih podatkih raziskave MOSS 63% spletnih uporabnikov v starosti od 10 do 75 let za dostop do spleta že uporablja širokopasovno povezavo, kar zagotovo predstavlja enega pomembnejših faktorjev vpliva na rast pogostosti uporabe spleta.
 

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS januar 2010 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. januarja 2010. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 108 merjenih strani v obdobju od 1.1. do 31.1.2010 znaša 1.131.011 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 108 spletnih strani so v tem obdobju opravili več kot 619 milijonov prikazov. V mesecu januarju 2010 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 724.158 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več