Splet, zakladnica informacij English

Splet, zakladnica informacij

Tekmovalna družba od posameznika zahteva nenehno izobraževanje. V okolju, kjer informacije zaradi hitrosti tempa razvoja tudi hitro zastarajo, je prednost spletnih gradiv v odnosu do knjig in učbenikov tudi možnost hitrejšega posodabljanja informacij. Po podatkih raziskave MOSS 41 % slovenskih spletnih uporabnikov vsaj mesečno, če ne pogosteje, uporablja splet za namene raziskovalnega dela in izobraževanja.

Doseg v mesecu decembru 2009

Po podatkih MOSS je doseg med 119 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu decembru 2009 znašal 1.108.834 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 119 spletnimi stranmi, so decembra imeli: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.

Internet, bližnjica do znanja

Kdo so tisti spletni uporabniki, ki mesečno ali pogosteje uporabljajo splet za potrebe raziskovalnega dela in izobraževanja? Po podatkih MOSS je med njimi 52 % žensk, ki mesečno v povprečju na spletu preživijo dobrih 9 ur, moški (48 %) v tej ciljni skupini so veliko bolj aktivni, saj na spletu v povprečju preživijo 14 ur mesečno.

Po kriteriju zaposlitvenega statusa največji delež v skupini predstavljajo zaposleni v podjetju (35 %). Ne preseneča dejstvo, da je v izbrani ciljni skupini tudi nadpovprečno velik delež še šolajočih se (33 %). Četudi v Sloveniji učenje na daljavo, kot ga poznajo v tujini, ni razvito, pa slovensko šolstvo že vrsto let spodbuja kulturo samostojnega raziskovalnega dela, kjer splet predstavlja pomemben vir informacij. Osnovnošolcem, dijakom in študentom, ki mesečno ali pogosteje uporabljajo splet za potrebe izobraževanja in raziskovalnega dela sledi skupina zaposlenih v javnem sektorju (15 %). Slednje lahko pripišemo procesu informatizacije javne uprave (t.i. e-uprava) in z njo povezane izgradnje spletnih zbirk o informacijah javnega značaja. Prednost spletnih zbirk pred tiskanimi je poleg hitrosti dostopa in hitrejše selekcije tudi večja raznolikost vsebine, ki se vse pogosteje dopolnjuje tudi z multimedijskimi zapisi.

Da je dostop do odgovorov na naša vprašanja tudi v praksi le nekaj klikov stran pa poskrbijo spletni brskalniki, ki svoje funkcionalnosti (pregledovanje, povezovanje) nenehno razvijajo v želji izboljšati uporabniške izkušnje. Med slovenskimi spletnimi uporabniki jih 77 % uporablja spletne brskalnike vsaj na mesečni ravni, 65 % pa tedensko ali pogosteje. Po podatkih raziskave MOSS polovica (50 %) spletnih uporabnikov za brskanje po slovenskem spletu uporablja Microsoft Internet Explorer, 43 % jih izbira Mozilla Firefox. S slabimi 4 % jima sledi Google Chrome, manj kot odstotek uporabnikov pa beležijo brskalniki kot so Safari, Opera, NetFront in Netscape. 

Pravzaprav splet uporabnika spodbuja k impulzivnemu raziskovanju in mu dovoljuje, da skače iz teme na temo. Da nas ta neskončna izbira možnosti ne zmede preveč na pomoč priskočijo spletna socialna omrežja, ki so prevzela vlogo avtoritete. In če so nekoč avtoritete predstavljale visoko izobražene in v družbi uveljavljene osebnosti, smo danes kot člani socialnih omrežij ta avtoriteta lahko mi vsi. Še en dokaz več kako splet spreminja naš vsakdan in vpliva na naš način učenja, ter pridobivanja informacij, ki nam pomagajo sprejeti odločitev, najsi bo ta v izobraževalne namene ali za potrebe potrošništva.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS december 2009 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. decembra 2009. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 119 merjenih strani v obdobju od 1.12. do 31.12.2009 znaša 1.108.834 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 119 spletnih strani so v tem obdobju opravili 586 milijonov prikazov. V mesecu decembru 2009 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 634.401 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več