53% slovenskih spletnih uporabnikov na spletu išče informacije o avtomobilizmu English

53% slovenskih spletnih uporabnikov na spletu išče informacije o avtomobilizmu

Avtomobilska industrija že nekaj let intenzivno izkorišča splet kot kanal promocije novih in obstoječih blagovnih znamk. Ta najbolj oglaševana panoga na internetu, kupcu skozi različne oglaševalske in novičarske formate ponuja širok nabor informacij o aktualnih ponudbah in trendih v industriji. Zadnji podatki raziskave MOSS kažejo, da se za informacije s področja avtomobilizma zanima ali zelo zanima kar 53% vseh slovenskih spletnih uporabnikov.

Doseg v mesecu septembru 2009

Po podatkih MOSS je doseg med 116 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu septembru 2009 znašal  1.088.574 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 116 spletnimi stranmi, so septembra imeli: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.

Potrošniki, ki radi pobrskajo za informacijami o avtomobilizmu

Informacije o avtomobilizmu, dostopne preko spleta, vse bolj dopolnjuje informacije, ki jih potrošniki pridobijo preko klasičnih kanalov. Podatki raziskave MOSS kažejo, da je med slovenskimi spletnimi uporabniki dobra polovica (53%) takih, ki jih zanimajo oziroma zelo zanimajo informacije o avtomobilizmu. Med njimi je pričakovano več moških (70%). Slednji so v omenjeni ciljni skupini tudi aktivnejši uporabniki spleta kot ženske, saj so v septembru skupno opravili skoraj 27 milijonov obiskov, ženske dobrih 10 milijonov. Moški v segmentu tistih spletnih uporabnikov, ki jih zanimajo ali zelo zanimajo informacije o avtomobilizmu, na mesec opravijo povprečno 584 prikazov, ženske 489.

Med slovenskimi uporabniki spleta, ki so izrazili zanimanje za tovrstne informacije, najdemo največ takih v starosti od 25 do 35 let (25%). Ta starostni segment je v septembru opravil več kot 90 milijonov prikazov, od skupno 321 milijonov, kolikor jih je na slovenskem trgu septembra generirala celotna ciljna skupina.

Analiza zaposlitvenega statusa na segmentu spletnih uporabnikov, ki jih zanimajo ali zelo zanimajo informacije o avtomobilizmu pokaže, da znotraj skupine izrazito izstopajo zaposleni v podjetju (46%), sledi jim segment zaposlenih v javnem sektorju (11%).

Največ navdušencev nad spletnimi informacijami o avtomobilizmu prihaja iz gospodinjstev s tremi ali štirimi družinskimi člani (59%) in skupnim mesečnim neto dohodkom med 730 € in 1.460 € (22%) oziroma med 1460 € in €2.200 € (22%). 12% jih svoje gospodinjstvo uvršča v razred med 2.200 € do 2.900 € neto mesečno, 9% vseh v izbrani ciljni skupini pa prihaja iz gospodinjstev, ki mesečno zaslužijo več kot 2.900 € neto.

Sicer pa uporabniki dane ciljne skupine vsaj tedensko če ne pogosteje splet uporabljajo tudi za brskanje preko spletnih iskalnikov (68%), spremljanje malih oglasov (36%), poslušanje radia in glasbe (35%) ter uporabo bančnih storitev (31%).

Četudi še nekaj časa ne bomo kupovali avtomobilov direktno preko spleta, slednji medij v avtomobilski industriji ostaja polje pomembnih trženjskih priložnosti. Z inovativnimi oglaševalskimi pristopi ponudniki direktno komunicirajo z aktivnim delom populacije, ki čedalje več svojega časa preživlja na spletu. Da zaupajo v učinkovitost spletnega oglaševanja, pa pravzaprav vedno znova potrjujejo oglaševalci sami, saj je na ravni celotne panoge finančni vložek namenjen oglaševanju na spletu iz leta v leto večji.

Poleg prodajne funkcije pa avtomobilska industrija splet dojema tudi kot polje novih raziskovalnih priložnosti. Na spletnih straneh ponudnikov vse pogosteje zasledimo interaktivne aplikacije s katerimi spletne uporabnike vabijo k virtualni konfiguraciji lastne ponudbe. Tako pridobljena znanja o preferencah in željah potencialnih potrošnikov za oglaševalce predstavljajo koristne smernice v procesu razvoja novih in bolj personificiranih marketinških in prodajnih aktivnosti. In to je le nekaj koristi, ki jih podpira interaktivnost, transparentnost in merljivost spleta.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS september 2009 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 30. septembra 2009. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 120 merjenih strani v obdobju od 1.9. do 30.9.2009 znaša 1.088.574 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 116 spletnih strani so v tem obdobju opravili dobrih 538 milijonov prikazov. V mesecu septembru 2009 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 521.119 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več