Informacije o nepremičninah bolj zanimajo ženske uporabnice spleta English

Informacije o nepremičninah bolj zanimajo ženske uporabnice spleta

Nepremičninski trg že nekaj let intenzivno izkorišča splet za posredovanje informacij potrošnikom o ponudbi na trgu. Po zadnjih podatkih raziskave MOSS, 44,4% vseh slovenskih spletnih uporabnikov vsaj mesečno, če ne pogosteje, brska po različnih ponudbah malih oglasov, med njimi spletne strani s ponudbo malih oglasov dobra polovica obišče tedensko ali pogosteje.

Doseg v mesecu avgustu 2009

Po podatkih MOSS je doseg med 115 merjenimi spletnimi stranmi v mesecu avgustu 2009 znašal 1.077.255 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 115 spletnimi stranmi, so avgusta imeli: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.

Potrošniki, ki radi pobrskajo za informacijami o nepremičninah

Kljub opaznemu padcu prodaje nepremičnin v letošnjem letu, zanimanje za informacije o ponudbi nepremičninskega trga ni zamrlo. Podatki raziskave MOSS razkrivajo, da je med slovenskimi spletnimi uporabniki slaba tretjina (31%) takih, ki jih zanimajo oziroma zelo zanimajo informacije o nepremičninah. Med njimi je kar 83% žensk, moških 17%. Slednji so sicer aktivnejši uporabniki spleta, saj v povprečju na mesec opravijo več prikazov (573  prikazov) kot ženske uporabnice (435 prikazov). Moški predstavniki omenjene ciljne skupine v splošnem namenijo tudi več časa za brskanje po spletu in sicer v povprečju 11 ur in 12 minut na mesec, kar je slabe tri ure več kot ženske (8 ur in 32 minut).

Najpogosteje se za informacije o nepremičninah zanimajo spletni uporabniki iz osrednje-slovenske regije, takih je 24% vseh v izbrani ciljni skupini, skupaj pa si ogledajo skoraj 36 milionov prikazov oziroma v povprečju kar 446 prikazov na posameznika. Kljub temu je med spletnimi uporabniki, ki se zanimajo ali zelo zanimajo za informacije s področja nepremičnin glede na regijo najbolj aktivna ciljna skupina iz Spodnje-posavske, kjer v povprečju posameznik v dani ciljni skupini opravi 715 prikazov na mesec, sledijo jim spletni uporabniki iz Goriške regije s povprečno 568 prikazi mesečno.

Informacije o nepremičninah najpogosteje zanimajo mlajše generacije in sicer je med spletnimi uporabniki v omenjeni ciljni skupini kar polovica (51%) vseh v starosti od 16-34 let.

Analiza njihovega zaposlitvenega statusa pokaže, da znotraj skupine izstopata zlasti dva segmenta, zaposleni ter študentje. Slednji, ki zaradi selitev pogojenih s študijem primarno predstavljajo potencial v segmentu najemniških ponudb, predstavljajo 13% ciljne skupine. Med iskalci informacij o nepremičninah pa po kriteriju zaposlitvenega statusa najbolj izstopajo prav zaposleni, ki predstavljajo polovico vseh potrošnikov v preučevani skupini. Ta segment najpogosteje prihaja iz gospodinjstev s skupnim mesečnim neto prihodkom med 1.460 € do 2.200 € (27%), 14% jih svoje gospodinjstvo uvršča v razred med 2.200 € do 2.900 € neto mesečno, 10% vseh zaposlenih v izbrani ciljni skupini pa prihaja iz gospodinjstev, ki mesečno zaslužijo več kot 2.900 € neto. 

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS avgust 2009 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. avgusta 2009. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 115 merjenih strani v obdobju od 1.8. do 31.8.2009 znaša 1.077.255 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 115 strani so v tem obdobju opravili skoraj 527 milionov prikazov. V mesecu avgustu 2009 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 505.746 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več