Šport zanima 53% vseh slovenskih uporabnikov English

Šport zanima 53% vseh slovenskih uporabnikov

Športni zanesenjaki, ki si želijo v vsakem trenutku dneva vpogled v športne rezultate zagotovo v teh dneh še pogosteje obiščejo svojo najbolj priljubljeno spletno stran z novicami iz športnega sveta. In kdo so posamezniki, ki za športnimi informacijami radi pobrskajo tudi po spletu?

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice – SOZ, v obdobju 2009/2011 pa jo izvaja družba Valicon iz Ljubljane s podizvajalcem podjetjem Gemius. Po podatkih MOSS je bilo v mesecu juliju 2009 na slovenskem trgu 1.129.510 slovenskih spletnih uporabnikov v starosti od 10-75 let. Najvišji doseg med 111 spletnimi stranmi, so julija imeli: 24ur.com, najdi.si, siol.net, rtvslo.si in bolha.com.

Podatki raziskave MOSS kažejo, da je med slovenskimi spletnimi uporabniki dobra polovica (53%) takih, ki jih športne informacije zanimajo, če že ne zelo zanimajo. Spletni športni navdušenci v primerjavi s celotno spletno populacijo namenijo na mesečni ravni uro več svojega časa za brskanje po spletu (t.j. 10 h 35 minut), pri tem pa povprečno opravijo skoraj 500 prikazov strani na mesec (slovenska spletna populacija si mesečno v povprečju ogleda 461 prikazov strani).

Med športnimi privrženci pričakovano beležimo več moških (63%), ki v povprečju na mesec splet obiščejo 64-krat, medtem ko ženske (37%) predstavnice te ciljne skupine mesečno opravijo v povprečju 61 obiskov. Moški uporabnik spleta, ki se zanimajo ali zelo zanimajo za športne informacije v povprečju na spletu mesečno preživijo 11 ur in 10 min, pri tem pa vsi skupaj opravijo slabih 190 milionov prikazov strani. Ženske v omenjeni ciljni skupini mesečno na internetu preživijo v povprečju slabe dve ure manj, pri čemer pa opravijo kar polovico manj prikazov strani in sicer skupaj le dobrih 92 milionov.

Izobrazba spletnih uporabnikov je v segmentu športnih privržencev obratno sorazmerna z njihovo aktivnostjo na spletu. Podatki raziskave MOSS kažejo, da največ prikazov strani opravijo tisti, z dokončano osnovno šolo ali manj (v povprečju 597 prikazov strani mesečno) – takih je v omenjeni ciljni skupini 5%, najmanj prikazov na posameznika pa opravijo višje izobraženi (v povprečju 467 prikazov mesečno), ki predstavljajo 18% skupine. Nižje izobražen segment slovenskih spletnih uporabnikov, ki se navdušuje nad športnimi vsebinami tudi več časa mesečno nameni brskanju na spletu in sicer kar 16 ur in 39 min, kar je 6 ur več od višje izobraženih pristašev športnih vsebin.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS julij 2009 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. julija 2009. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 111 merjenih strani v obdobju od 1.7. do 31.7.2009 znaša 1.073.035 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 111 strani so v tem obdobju opravili 495 mio prikazov. V mesecu juliju 2009 znaša ocenjen dodatni doseg – tujina 461.672 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več