Splet se uveljavlja kot pomemben prodajni kanal English

Splet se uveljavlja kot pomemben prodajni kanal

Po podatkih raziskave MOSS slovenski spletni uporabniki še vedno raje kupujejo v domačih spletnih prodajalnah. 14% vseh jih vsaj mesečno če ne pogosteje opravi spletni nakup na slovenskih spletnih straneh, na tujih 7%. Četudi ne nakupujemo preko spleta, pa splet izkoriščamo za pridobivanje informacij o izdelkih in za primerjavo konkurenčnih ponudb.

Splet se uveljavlja kot pomemben prodajni kanal

Po podatkih raziskave MOSS slovenski spletni uporabniki še vedno raje kupujejo v domačih spletnih prodajalnah. 14% vseh jih vsaj mesečno če ne pogosteje opravi spletni nakup na slovenskih spletnih straneh, na tujih 7%. Četudi ne nakupujemo preko spleta, pa splet izkoriščamo za pridobivanje informacij o izdelkih in za primerjavo konkurenčnih ponudb. Interaktivnost, ki jo spletni mediji ponujajo, potencialnemu kupcu priskrbi tudi dragoceno povratno informacijo o kvaliteti izdelka in vrednosti za denar s strani tistih potrošnikov, ki so nakup že opravili. V poletnih mesecih potrošniki še posebej radi pobrskamo po informacijah o turistični ponudbi. Po podatkih raziskave MOSS slabih 30% vseh slovenskih spletnih uporabnikov vsaj mesečno če ne pogosteje brska po internetu z namenom pridobiti turistične informacije o potovanjih in ponudi agencij. 60% vseh slovenskih spletih uporabnikov trdi, da jih na spletu tematika potovanj zanima oziroma zelo zanima.

Uporaba interneta

V populaciji od 10 do 75 let je bilo junija 2009 66% mesečnih uporabnikov interneta, kar predstavlja 1.143.187 prebivalcev Slovenije. 108 spletnih strani, ki so bile v juniju 2009 vključene v meritev, pokriva 95% celotnega spletnega trga, kar predstavlja 1.086.028 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je dobra polovica takih, ki splet uporabljajo večkrat dnevno.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS junij 2009 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 30. junija 2009. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 108 merjenih strani v obdobju od 1.6. do 30.6.2009 znaša 1.086.028 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 108 strani so v tem obdobju opravili 513 mio prikazov. V mesecu juniju 2009 je delež uporabnikov iz tujih IP številk predstavljal 22% celotnega prometa. Delež uporabnikov iz tujih IP številk predstavlja delež obiskovalcev, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.

In kdo so uporabniki, ki vsaj mesečno nekaj svojega časa na spletu namenijo vsebinam o turistični ponudbi?

Podatki MOSS kažejo, da moški (51%) in ženske (49%) enako radi pobrskajo za informacijami o možnostih dopustovanja. Za prve velja, da preživijo v splošnem na internetu več časa in sicer povprečno 11 ur 31 minut na mesec, kar je skoraj 3 ure več kot ženske uporabnice spleta v isti ciljni skupini. Moški v segmentu, ki vsaj mesečno brska po turističnih informacijah v splošnem na mesec opravijo 65 obiskov, ženske v povprečju 58 obiskov, slednje generirajo tudi manj prikazov in sicer povprečno 435 na mesec, medtem ko moški v tej ciljni skupini v povprečju opravijo 528 prikazov mesečno.

Bolj dovzetni za informacije o turizmu na spletu so mlajši in sicer četrtina (25%) vseh v danem segmentu pripada starostni skupini 25-34 let. Slednja skupina je tudi v splošnem najbolj aktivna, saj opravi največ prikazov na posameznika (551 prikazov na mesec), in v povprečju na internetu mesečno preživi slabih 12 ur (11h 54 min). Z 21% jim sledi starostna skupina od 35-44 let, z 19% pa skupina uporabnikov od 16-24 let. Slednji beležijo tudi najvišjo frekvenco obiskov na posameznika saj splet mesečno obiščejo v povprečju 72 krat, sledijo jim uporabniki od 25-34 let, ki v splošnem opravijo 69 obiskov na mesec.

Ko analiziramo uporabnike, ki mesečno ali pogosteje pobrskajo po turističnih vsebinah na spletu tudi po kriteriju osebnega dohodek, podatki MOSS pokažejo, da je znotraj tega segmenta največ pripadnikov dohodkovnega razreda med 730 in 1.100 EUR (24%). Ti v splošnem na mesec v povprečju opravijo 59 obiskov, na spletu pa mesečno preživijo v povprečju 10 ur in 18 min. Največ prikazov na posameznika opravi ciljna skupina v prihodkovnem razredu od 365 do 730 EUR, in sicer v povprečju kar 536 prikazov na posameznika. V okviru dane ciljne skupine slednji uporabniki v splošnem porabijo tudi največ časa na spletu in sicer v povprečju 11 ur in 27 min mesečno.

Z rastjo mobilnosti in vsesplošno globalizacijo ljudje vse pogosteje putujemo, splet pa nam služi kot prva točka informacij o destinacijah, ki jih nameravamo obiskati. Domači in tuji ponudniki turističnih vsebin se vse bolj zavedajo učinkov spleta pri oglaševanju svojih ponudb, sploh vse bolj priljubljenih »last minute« ponudb, kjer že narava prodajnega paketa zahteva hitro vidnost nove ali spremenjene vsebine in učinkovito targetiranje ponudbi primernih potrošnikov. Da pa bo učinek ciljanega oglaševanja zagotovljen, morajo marketinški in prodajni oddelki ponudnikov turističnih vsebin upravljati z ažurnimi podatki o tem, kdo so obiskovalci spletnih strani, kjer se nameravajo oglaševati. Podatki raziskave MOSS ponujajo ravno to, obsežno znanje o navadah in profilih spletnih uporabnikov, zato predstavljajo eno pomembnejših orodij za potrebe optimizacije komunikacijskih aktivnosti.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več