Prva javna objava valutnih podatkov MOSS z novim izvajalcem raziskave English

Prva javna objava valutnih podatkov MOSS z novim izvajalcem raziskave

Ljubljana, 6. oktober 2016: Svet pristopnikov k projektu Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS), ki poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) je za izvajalca raziskave v obdobju 2016/2018 izbral raziskovalno agencijo Ipsos iz Ljubljane. Z današnjim dnem objavljeni valutni podatki o dosegu september 2016 so javno dostopni na moss-soz.si.

Nova meritev prinaša veliko koristnih izboljšav tako za medije, kot tudi za oglaševalce in agencije. Z vključenostjo v MOSS slovenski mediji dobijo relevanten vpogled v doseg svojih spletnih strani prek vseh digitalnih platform, oglaševalci dobijo zagotovitev, da je njihovo oglaševalsko sporočilo doseglo prave ljudi in da so dosegli največji možni ROI, agencije pa lahko le z realnimi marketinškimi metrikami uspešno sodelujejo z medijskimi partnerji in optimizirajo akcije, tako da zagotovijo maksimalno učinkovitost posameznih kampanj.

»Na globalnem trgu se pojavljajo novi standardi za meritve različnih parametrov uporabe spletnih mest, ki jim sledimo tudi z MOSS. Podatki morajo odsevati realno stanje, le tako lahko zagotovimo potrebno stopnjo zaupanja s strani uporabnikov, zlasti oglaševalcev,« je prvo javno objavo rezultatov pospremila Urša Reja, namestnica predsednice Izvršnega odbora MOSS.

IPSOS je izvajalec raziskave MOSS 2016/2018

Svet pristopnikov k MOSS je v začetku leta za najustreznejšega ponudnika za izvedbo raziskave MOSS v obdobju od februarja 2016 do vključno decembra 2018 izbral raziskovalno agencijo Ipsos Slovenija s sistemom za merjenje obiskanosti spletnih strani DotMetrics. Ipsos Slovenija, ki deluje v skladu s kodeksom tržnih raziskovalcev Esomar in ISO standardom za tržne raziskave, je del mednarodnega podjetja Ipsos, enega vodilnih svetovnih izvajalcev merjenja medijske potrošnje.

Novosti MOSS

1. Najpomembnejša novost je, da so na voljo valutni podatki v realnem času pretvorjeni v dejanske uporabnike, kar omogoča hitro analizo relevantnih aspektov uporabe spletnih medijev.
2. Podatki vključujejo socio-demografijo prejšnjega dne po različnih napravah (osebni računalniki, mobilne naprave, tablice, pametni TV), pri čemer rezultati po napravah niso podvojeni.
3. Pretvorba v valutne podatke ni narejena samo za celotno spletno mesto, ampak tudi po različnih nivojih spletnega mesta, če je to želel posamezen sodelujoči v MOSS.
4. Nova metodologija na bistveno večjem vzorcu bazične raziskave omogoča izboljšano in bolj natančno izračunavanje spletne populacije, zato ima industrija na voljo bolj realne rezultate o dosegu, primerljive z ostalimi nacionalnimi reprezentativnimi anketami.
5. Z novo metodologijo so trgu na voljo tudi podatki o ekskluzivnih uporabnikih posameznih spletnih mest.
6. Na pobudo sodelujočih v MOSS so z novo merilno kodo izmerjeni tudi dogodki na asinhronih spletnih mestih (ki po IAB definiciji ustrezajo prikazom), ki so odslej upoštevani v številu prikazov.
7. Poleg že znane analitične metrike časa so na voljo tudi podatki o aktivnem času na spletnem mestu, ki meri izpostavljenost uporabnika vsebini spletnega mesta in tržno-komunikacijskim sporočilom. Zato je kot metrika za učinkovitost oglaševanja uporabna pri izračunu ROI, merjenju doseganja KPI-jev in posledično sprejemanju boljših poslovnih odločitev.

Ob tem velja poudariti, da primerjava rezultatov med prejšnjimi in sedanjim obdobjem raziskave ni mogoča, saj vsaka metodologija uporablja drugačne raziskovalne tehnike, različno velike vzorce in algoritme za izračun realnih uporabnikov spletnih mest.

Valutni podatki obiskanosti spletnih mest

Z današnjim dnem so javno objavljeni valutni podatki o mesečnem dosegu in prikazih spletnih mest, ki sodelujejo v MOSS, ostali podatki raziskave MOSS pa so zainteresiranim javnostim na voljo proti plačilu v spletni aplikaciji DotMetrics. Kakovostna spletna aplikacija je podprta z najmodernejšimi tehnologijami in dostopna prek vseh tipov naprav, ki omogočajo povezavo na splet. Za medijske agencije je dostop do aplikacije do konca leta brezplačen.

Valuta MOSS je mesečni slovenski doseg spletnih mest, ki pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno mesto.

Najbolj obiskana spletna mesta v septembru 2016 so bila: 24ur.com, Bolha.com, Siol.net, Rtvslo.si, Med.Over.Net, Najdi.si, Slovenskenovice.si, Zurnal24.si, Itis.si in Bizi.si.

Metodologija MOSS 2016/2018

Raziskovalni pristop, ki ga uporablja sistem za merjenje obiskanosti spletnih strani DotMetrics, je hibriden: kontinuirano tehnično merjenje spremljajo pojavne (pop-up) ankete, s katerimi se posameznim napravam pripišejo socio-demografske lastnosti, z bazično raziskavo pa se izmeri populacija vseh slovenskih spletnih uporabnikov po posameznih napravah.

O valutni raziskavi MOSS

MOSS je valutna raziskava obiskanosti slovenskih spletnih mest, ki poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2016/2018 pa jo izvaja raziskovalna družba Ipsos, ki je bila izbrana s konsenzom pristopnikov.

MOSS je sindicirana raziskava neprofitnega značaja, ki upošteva potrebe medijskih agencij, založnikov spletnih mest in oglaševalcev ter zagotavlja trgu enotne podatke. V okviru SOZ raziskavo financira in z njo upravlja Svet pristopnikov k MOSS, ki je za tekoče upravljane z raziskavo v obdobju 2016/2018 imenoval Izvršni odbor SP MOSS in Strokovno komisijo MOSS.

 

Dodatne informacije:
Urša Reja, namestnica predsednice IO SP MOSS (e: ursa.reja@pop-tv.si)
Alen Šabanović, raziskovalec in vodja projekta DotMetrics na IPSOS Slovenija (e: alen.sabanovic@ipsos.com; t: +386 59 026 801)
Petra Prelog, vodja projekta na SOZ, (e: petra.prelog@soz.si; t: 01 439 60 50)
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več