Male oglase na spletu pogosteje pregledujejo moški English

Male oglase na spletu pogosteje pregledujejo moški

Male oglase tedensko ali pogosteje pregleduje kar četrtina slovenskih spletnih uporabnikov. Dobra petina jih pregleduje vsaj enkrat mesečno, ostali pa redkeje; 12,5 odstotka spletnih uporabnikov nikoli ne pregleduje malih oglasov na spletu.

Med moškimi na slovenskem spletu je zanimanje za male oglase precej večje kot med ženskami. Vsaj enkrat tedensko se jim namreč posveča 29 odstotkov moških in le 19 odstotkov žensk. Mesečno malim oglasom pozornost namenja 24 odstotkov moških in 19,5 odstotka žensk.

Zanimanje za male oglase na spletu se razlikuje tudi glede na zaposlitveni status. Na tedenski ravni splet za namen pregledovanja malih oglasov uporablja 38,5 odstotka gospodinj, 36,8 odstotka upokojencev in 31,3 odstotka zaposlenih v podjetjih. Med samozaposlenimi med malimi oglasi tedensko brska 29,5 odstotka uporabnikov, med upokojenci 26,7 odstotka, med zaposlenimi v javnem sektorju pa 18,7 odstotka. Najmanjši je delež med študenti, kjer jih le 16,3 odstotka pregleduje tedensko ali pogosteje.

Graf: Delež slovenskih spletnih uporabnikov glede na zaposlitveni status, ki tedensko ali pogosteje uporabljajo internet za pregledovanje malih oglasov.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja družba Gemius Adria, d.o.o. iz Ljubljane.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več