Na slovenskem spletu največ časa preživijo mladi med 25. in 34. letom starosti English

Na slovenskem spletu največ časa preživijo mladi med 25. in 34. letom starosti

Ljubljana, 18. junij 2015: Po zadnjih podatkih raziskave Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) na slovenskem spletu mesečno največ časa, 16 ur in pol, preživijo uporabniki med 25. in 34. letom starosti. Izobrazbena struktura pokaže, da so na spletu najpogostejši uporabniki z zaključeno štiriletno srednjo šolo; le-ti slovenskemu spletu namenijo 15 ur in 20 minut mesečno.

Povprečni spletni uporabnik je sicer maja letos na slovenskem spletu preživel 12 ur in 50 minut kar je skoraj uro več kot pred štirimi leti; maja 2011 je po podatkih raziskave MOSS povprečni uporabnik na spletu preživel le 11 ur in 53 minut.

Izobrazbena struktura slovenskega spletnega občinstva po podatkih raziskave MOSS pokaže, da ima največ spletnih uporabnikov, 27 odstotkov, zaključeno štiriletno srednjo šolo. Petina je zaključila višjo, visoko šolo, univerzo ali več, naslednja petina triletno srednjo šolo, petina pa se še šola. Osnovno šolo ali manj je zaključila desetina spletnih uporabnikov. Iz raziskave izhaja, da največ časa na slovenskem spletu preživijo uporabniki, ki so zaključili štiriletno srednjo šolo - 15 ur in 20 minut na mesec. S 13 urami mesečno jim sledijo uporabniki s triletno srednjo šolo ter z višjo, visoko šolo, univerzo ali več. Šolajoči se uporabniki na slovenskem spletu porabijo 9 ur mesečno.

Graf 1: Izobrazbena struktura slovenskih spletnih uporabnikov in čas, ki ga mesečno preživijo na slovenskem spletu.

Starostna struktura spletnih uporabnikov kaže, da največ časa na slovenskem spletu preživijo uporabniki med 25. in 34. letom starosti; kar 16 ur in pol mesečno. Nekoliko manj, 14 ur in 40 minut, mu namenijo uporabniki med 35. in 44. letom starosti, dobrih 13 ur pa uporabniki med 45. in 54. letom. Starejši od 55 let slovenski splet mesečno pregledujejo 11 ur in 40 minut, mladi med 15. in 24. letom 9 ur in 15 minut, najmlajši spletni uporabniki v raziskavi MOSS, uporabniki med 10. in 14. letom, pa le 4 ure in 20 minut.

Graf 2: Čas, ki ga mesečno preživijo na slovenskem spletu spletni uporabniki po starostnih skupinah.

Valuta MOSS maj 2015 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. majem 2015. Doseg pove, koliko različnih oseb s slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta MOSS je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh merjenih strani v obdobju med 1. in 31. majem 2015 znaša 1.464.639 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 640,2 milijonov prikazov. Maja 2015 znaša ocenjen dodatni doseg 709.582 uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, lociranih izven Slovenije.
 
Med najbolj obiskanimi spletnimi stranmi v maju 2015 so bile 24ur.com, siol.net, bolha.com, najdi.si, rtvslo.si, Med.Over.Net, slovenskenovice.si, avto.net, zurnal24.si ter vizita.si.
 
Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja družba Gemius Adria, d.o.o. iz Ljubljane.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več