Ženske na spletu najbolj zanimajo novice English

Ženske na spletu najbolj zanimajo novice

Ljubljana, 6. marec 2015: Pred 8. marcem, dnevom žena, je raziskava Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) pokazala, da internetne obiskovalke na slovenskih spletnih straneh najbolj zanimajo novice, prehrana, glasba in film, zdravje in zdravila, potovanja ter kozmetika. Ženske uporabnice na slovenskem spletu mesečno porabijo povprečno 10 ur in 55 minut.

Spletno občinstvo v Sloveniji sestoji iz 51 odstotkov moških in 49 odstotkov žensk. Med ženskimi uporabnicami je največji delež v starostni skupini med 25. in 34. letom, ki predstavlja 11 odstotkov ženskega občinstva na spletu. 9 odstotkov žensk na spletu spada v starostno skupino med 35. in 44. letom, enak delež v skupino med 15. in 24. letom. Deleža žensk med 45. in 54. letom in nad 55. letom znašata vsak 8 odstotkov.

Infografika 1: Starostna struktura ženskih spletnih uporabnic.

Kar 13,6 odstotka žensk na spletu je v procesu šolanja, 13 odstotkov je končalo štiriletno srednjo šolo, 12 odstotkov pa višjo, visoko šolo ali univerzo. Triletno poklicno šolo je zaključilo 6,3 odstotka žensk na spletu, osnovno šolo ali manj pa 4 odstotki žensk.

Infografika 2: Izobrazbena struktura ženskih spletnih uporabnic.

Med tematikami, ki najbolj zanimajo ženske na spletu, so po zadnji raziskavi MOSS najvišje uvrščene novice. 37 odstotkov žensk je potrdilo, da jih novice zanimajo ali zelo zanimajo. Sledijo prehrana (35 odstotkov), glasba in film (33 odstotkov), zdravje in zdravila (32 odstotkov), potovanja (31 odstotkov) ter kozmetika (27 odstotkov). Manj zanimanja pri ženski populaciji na slovenskem spletu pritegnejo šport (22 odstotkov), resničnostni šovi (21 odstotkov), nepremičnine (18 odstotkov) ter mobilna telefonija (18 odstotkov). Najmanjše, 6,7-odstotno je zanimanje za erotiko.

Graf: Zanimanje ženskih spletnih uporabnic za tematike na internetu.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja družba Gemius Adria, d.o.o. iz Ljubljane.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več