Za izobraževanje splet najpogosteje uporabljajo študenti in dijaki English

Za izobraževanje splet najpogosteje uporabljajo študenti in dijaki

Ljubljana, 10. februar 2015: Po zadnjih podatkih raziskave Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) dobra petina spletnih uporabnikov internet tedensko ali pogosteje uporablja za raziskovalno delo in izobraževanje (e-učenje), dobra petina pa ga za ta namen ne uporabi nikoli. Najpogosteje splet uporabljajo šolajoči se obiskovalci, za izobraževalne namene tedensko ali pogosteje splet koristi polovica študentov ter 38 odstotkov dijakov. Med pogostimi uporabniki je več žensk kot moških.

 Med spletnimi uporabniki je raba spleta za namene raziskovalnega dela in izobraževanja (e-učenja) dokaj pogosta. Več kot petina uporabnikov splet za tovrstne namene koristi tedensko ali pogosteje, 18 odstotkov na mesečni ravni, 16 odstotkov pa nekajkrat letno. Več kot petina uporabnikov spleta za raziskovalne in izobraževalne namene ne koristi.

Graf: Pogostost uporabe spleta za raziskovalno delo in izobraževanje (e-učenje).

Večje razlike v redni rabi spleta za raziskovalne in izobraževalne namene se pojavljajo glede na zaposlitveni status spletnih uporabnikov, ki ga raziskava MOSS prav tako spremlja. Tedensko ali pogosteje splet za raziskovalno delo in izobraževanje uporablja 50 odstotkov študentov ter 38 odstotkov dijakov. Med zaposlenimi v javnem sektorju splet tedensko ali pogosteje v ta namen koristi 31 odstotkov uporabnikov. Manj rednih uporabnikov je med samozaposlenimi, kjer 21 odstotkov splet za raziskave uporablja tedensko ali pogosteje ter brezposelnimi; pri njih je delež 20-odstotni. Najmanjši deleži rednih uporabnikov so pri zaposlenih v podjetjih, osnovnošolcih, upokojencih ter gospodinjah.

Infografika 1: Raba spleta za raziskovalno delo in izobraževanje tedensko ali pogosteje glede na zaposlitveni status spletnih uporabnikov.

Različna pogostost rabe spleta je tudi glede na spol. Za raziskave in izobraževanje internet tedensko ali pogosteje uporablja 23,8 odstotka žensk in le 20 odstotkov moških, pri mesečni uporabi je med ženskami delež 18-odstotni, med moškimi pa 17-odstotni. Spleta za raziskovanje in e-učenje nikoli ne uporablja 22 odstotkov žensk ter 23,6 odstotka moških.

Infografika 2: Pogostost rabe spleta za raziskovalno delo in izobraževanje glede na spol.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja podjetje Gemius Adria.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več