Kdo so slovenski spletni uporabniki? English

Kdo so slovenski spletni uporabniki?

Ljubljana, 19. december 2014: Po zadnjih podatkih raziskave Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) je največ, 39,5 odstotka, spletnega občinstva starega med 25 in 44 let, tretjina je zaposlena v podjetju. V 2014 so uporabniki na spletu porabili povprečno 12 ur, največ časa na spletu pa preživijo obiskovalci z višjim mesečnim dohodkom. Nadpovprečno veliko časa, kar 19 ur, preživijo na spletu uporabniki, katerih neto mesečni prihodek presega 1460 evrov.

Struktura spletnega občinstva glede na spol in starost

Med slovenskimi spletnimi uporabniki ob koncu 2014 še vedno, z 51 odstotki, nekoliko prednjačijo moški, ki na spletu preživijo tudi več časa. Medtem ko ženske na spletu preživijo povprečno 10 ur in 6 minut na mesec, moški spletu namenijo povprečno 16 ur in 23 minut. Moški so si novembra v povprečju ogledali 580, ženske pa 380 spletnih strani.
 
Največ spletnih uporabnikov je v starostni skupini med 25 in 34 let, 21,1 odstotka celotne spletne populacije, tesno jim sledijo uporabniki od 35 do 44 let, ki predstavljajo petino populacije. Nekoliko manj spletnih uporabnikov je starih med 45 in 54 leti in nad 55 let, najmanj pa je najmlajših med 10 in 14 leti; ti predstavljajo 6,5 odstotka spletnega občinstva. Število spletnih uporabnikov glede na starost se odraža tudi v času, ki ga ti uporabniki preživijo na spletu. Največ časa na spletu, 15 ur in 40 minut, preživijo uporabniki med 35 in 44 leti, najmanj, 6 ur in 18 minut, pa otroci med 10 in 14 leti.
 
 
Infografika: Starostna struktura spletnega občinstva v Sloveniji
 
Izobrazbena, zaposlitvena in prihodkovna struktura spletnega občinstva
 
Medtem ko se petina slovenskega spletnega občinstva še šola, je polovica zaključila tri- ali štiriletno poklicno oziroma srednješolsko izobraževanje, desetina ima zaključeno osnovno šolo ali manj, preostala petina pa je dokončala vsaj višjo, visoko šolo ali univerzo.
 
 
 
Graf 1: Izobrazbena struktura spletnega občinstva v Sloveniji
 
Več kot tretjina slovenskega spletnega občinstva je zaposlena v podjetjih, z 11,5 odstotka sledijo uslužbenci v javnem sektorju ter upokojenci. Med spletno populacijo je 9 odstotkov brezposelnih. Približno 7 odstotkov je samozaposlenih, osnovnošolcev in študentov, s 5 odstotki jim sledijo dijaki.
 
 
 
Graf 2: Zaposlitvena struktura spletnega občinstva v Sloveniji
 
Povprečni neto mesečni prihodek se pri četrtini spletnih uporabnikov giblje med 365 in 730 evri, pri petini med 730 in 1100 evri, 15 odstotkov uporabnikov ima neto dohodek nižji od 365 evrov, 7 odstotkov pa višjega od 1460 evrov. Zadnji spletu namenijo tudi največ časa, mesečno kar 19 ur in 7 minut. S padanjem mesečnega prihodka upada tudi količina časa, ki ga uporabnik povprečno preživi na spletu. Petina uporabnikov sicer na vprašanje o povprečnem mesečnem dohodku ni želela odgovoriti. 
 
Čas, preživet na spletu od leta 2009 dalje
 
Po podatkih raziskave MOSS je med letoma 2009 in 2011 povprečni čas, ki so ga uporabniki preživeli na spletu, naraščal, od 2011 pa stagnira in se giblje okrog 12 ur na mesec.
 
 
Graf 3: Povprečni čas, ki ga uporabniki mesečno preživijo na spletu po mesecih (marec 2009 - november 2014)
 
 
Graf 4: Povprečni čas, ki ga uporabniki mesečno preživijo na spletu po letih (2009 - 2014)
 
Valuta MOSS
 
Valuta MOSS november 2014 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 30. novembrom 2014. Doseg pove, koliko različnih oseb s slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta MOSS je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.
 
Doseg vseh merjenih strani v obdobju med 1. in 30. novembrom 2014 znaša 1.424.740 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci spletnih strani so v tem obdobju opravili 687 milijonov prikazov. Novembra 2014 znaša ocenjen dodatni doseg 735.498 uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk, lociranih izven Slovenije.
 
Med najbolj obiskanimi spletnimi stranmi v novembru 2014 so bile 24ur.com, siol.net, rtvslo.si, bolha.com in najdi.si.
 
Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja podjetje Gemius Adria.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več