Za zdravje in zdravila se na spletu zanima več kot polovica spletnih uporabnikov English

Za zdravje in zdravila se na spletu zanima več kot polovica spletnih uporabnikov

Ljubljana, 12. december 2014: Raziskava MOSS je pokazala, da se v času, ko so prehladna in druga sezonska obolenja vse pogostejša, za tematiko s področja zdravja in zdravil zanima več kot polovica spletnih uporabnikov. Ženske uporabnice spleta se za tovrstne teme zanimajo bolj pogosto kot moški, zadnji pa na spletu povprečno preživijo kar tretjino več časa.

Po zadnjih podatkih MOSS, se 13,8 odstotka spletnih uporabnikov zelo zanima za zdravje in z njim povezane tematike, dodatnih 40,4 odstotka uporabnikov tematika zanima, približno petino pa področje zdravja ne zanima. 

Interes za zdravje in zdravila je večji med žensko populacijo, zanimanje je izrazilo kar 31,3 odstotka žensk, a le 22,9 odstotka moških. Obenem pa uporabnice na spletu preživijo precej manj časa kot moški. Medtem ko moški, ki jih tematiki zdravja in zdravil zelo zanimata, preživijo na spletu povprečno 15 ur in 25 minut, ženske, ki jih zdravje in zdravila zelo zanimata, na spletu porabijo 9 ur in 40 minut.
 
Graf: Zanimanje za zdravje in zdravila pri spletnih uporabnikih
 
Zanimanje za zdravje in zdravila s starostjo narašča. Če zdravstvene tematike pritegnejo le 10,9 odstotka spletnih uporabnikov med 25. in 34. letom, jih v starostni skupini od 45 do 54 let področje zanima 11,25 odstotka, med uporabniki nad 55 let pa kar 12,9 odstotka. Glede na zaposlitveno strukturo spletnih uporabnikov, ki jih področje zdravja zanima, jih je največ, kar petina, zaposlenih v podjetjih.
 
Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja podjetje Gemius Adria d. o. o.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več