Število spletnih uporabnikov stagnira, vlaganje v spletno oglaševanje je upadlo English

Število spletnih uporabnikov stagnira, vlaganje v spletno oglaševanje je upadlo

Ljubljana, 8. december 2014: Po podatkih Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) je število spletnih uporabnikov v Sloveniji med letom 2009 in začetkom leta 2013 vztrajno rastlo, v obdobju je rast znašala kar 31 odstotkov, od januarja 2013 do oktobra 2014 pa raba spleta med uporabniki med 10. in 75. letom starosti z manjšimi odstopanji stagnira. V Sloveniji je do spleta, po podatkih Eurostata, v letu 2013 vsaj enkrat dostopalo 74 odstotkov celotnega prebivalstva, kar je 4 odstotke več v primerjavi z letom 2012, do v digitalnem svetu vodilnih držav Severne Evrope, kjer splet uporablja preko 90 odstotkov prebivalstva, pa je še daleč. V zadnjih letih je vlaganje v spletno oglaševanje v Sloveniji drastično upadlo. Z viška v letu 2011, ko je vložek predstavljal 32 milijonov evrov, je v letu 2012 ta padel na 16 milijonov in v letu 2014 počasi zrastel na 19 milijonov. Razkorak je zaskrbljujoč predvsem s stališča razvoja gospodarstva na področju digitalnih tehnologij, stagnacija in upad vlaganj vodita v zamujene priložnosti.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja podjetje Gemius Adria d. o. o

Trend internetne penetracije ter spletnega oglaševanja v Sloveniji
Internetna penetracija, oziroma število uporabnikov, ki so v preteklih 12 mesecih do spleta dostopili vsaj enkrat, v Sloveniji postopoma narašča. S 64 odstotkov v letu 2009 je v naslednjih treh letih narasla na 70 odstotkov, v letu 2013 pa je dosegla 74 odstotkov, kažejo podatki Eurostata. Raziskava MOSS kaže, da je število uporabnikov med 10. in 75. letom januarja 2013 prvič preseglo 1.400.000 in se, z manjšim upadom poleti 2013, zadržalo vse do danes, ni pa naraščalo, kar je v nasprotju z vztrajno rastjo med 2009 in januarjem 2013, ko je vzpon znašal 31 odstotkov.
 
 
 
Graf 1: Internetna penetracija v Sloveniji
 
Na drugi strani vlaganje v spletno oglaševanje beleži upad. Oglaševalske investicije na spletu (t.i. advertising spend) so v letu 2013 znašale 19 milijonov evrov, kar je sicer več kot leta 2012, ko so predstavljale 16 milijonov, a tretjino manj kot v letu pred tem. Leta 2009 je bilo v spletno oglaševanje vloženih 21 milijonov, leta 2010 26 milijonov, višek pa je bil dosežen leta 2011 z 32 milijoni evrov. Razloge  lahko pripisujemo tudi posledicam gospodarske krize ter turbulencam na slovenskih finančnih trgih.
 
Primerjava z evropskimi državami
V evropski perspektivi se Slovenija po podatkih o internetni penetraciji s 74 odstotki nahaja na sredini lestvice skupaj s Češko, Madžarsko in Španijo ter od povprečja Evropske unije (EU 28) odstopa za 3 odstotke; povprečje EU je 77 odstotkov. Na dnu lestvice najdemo Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Italijo (približno 60 odstotkov), na vrhu pa se z dostopom do spleta preko 95 odstotkov populacije nahajajo Danska, Luksemburg, Švedska, Norveška in Islandija. Hrvaška za Slovenijo zaostaja za 6 odstotkov, v zadnjih letih pa beleži izredno visoko rast.
 
 
 
Graf 2: Internetna penetracija v perspektivi drugih držav 
 
Na področju vlaganja v spletno oglaševanje je slika precej drugačna. Vložki so zelo visoki v državah kot so Danska, Belgija, Avstrija in Poljska, vrtoglavo visoki zneski za oglaševanje na internetu so namenjeni v Veliki Britaniji, kjer so v 2013 spletnemu oglaševanju namenili 7.381.000.000 evrov. Na Danskem ta znesek dosega 630.000.000 evrov, na Poljskem 549.000.000 evrov, v Sloveniji pa 19.000.000 evrov. Podoben padec kot pri nas zaznamo na hrvaškem trgu, kjer so vlaganja s 26.000.000 evrov v letu 2011 padla na lanskih 15.000.000 evrov.
 
 
 
Graf 3: Oglaševalske investicije na spletu v perspektivi drugih držav
 
Slovenski spletni uporabniki v letu 2014
V 2014 je bilo število spletnih uporabnikov največje v januarju, februarju in juniju, največ prikazov pa so ustvarili v januarju in februarju. Največ časa so na spletu preživeli julija (12 ur in 22 minut) in septembra (12 ur in 46 minut). Spletna stran z največjim obiskom je 24ur.com, na drugem mestu je tekom celega leta vztrajal www.siol.net. Med najbolj obiskanimi spletnimi stranmi se na položajih od 3. do 5. mesta izmenjujejo www.rtvslo.si, www.bolha.com ter www.najdi.si. Presenečenje oktobra 2014 je spletna stran Med.Over.Net, ki je ob vključitvi v raziskavo MOSS oktobra 2014 s 418.065 mesečnimi obiskovalci zasedla 6. mesto.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več