Več kot petina slovenskih spletnih uporabnikov s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo English

Več kot petina slovenskih spletnih uporabnikov s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo

Ljubljana, 11. november 2014: Po zadnjih podatkih MOSS ima 21,1 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo. Največ slovenskih spletnih uporabnikov ima končano štiriletno srednjo šolo.

Zadnji dostopni podatki raziskave MOSS kažejo, da ima 27,8 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov končano štiriletno srednjo šolo, 21,6 odstotka uporabnikov je še šolajočih, 21,1  odstotka ima končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo, 20,5 odstotka spletnih uporabnikov triletno poklicno šolo, 9,0 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov pa ima končano osnovno šolo ali manj.

 
V povprečju so največ časa na spletu preživeli uporabniki s končano štiriletno srednjo šolo, in sicer 14 ur in 30 minut, sledijo jim uporabniki s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo s 14 urami  in 17 minutami. Največ obiskov na uporabnika so v povprečju opravili uporabniki s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo, povprečno 77 obiskov na uporabnika, sledijo uporabniki s končano štiriletno srednjo šolo s povprečno 70 obiski na uporabnika.
 
Med spletnimi uporabniki, ki imajo končano štiriletno srednjo šolo, je 215.826 moških ter 179.122 žensk, med uporabniki, ki imajo končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo pa 138.040 moških ter 161.374 žensk.
 
Slika1: Izobrazba
 
Poleg podatkov o dosegu v MOSS vključenih spletnih strani se v okviru tehnične meritve zbirajo tudi sistemski podatki o spletnih brskalnikih, operacijskih sistemih, mobilnih napravah, ločljivosti zaslona itd. Po zadnjih podatkih je največji delež slovenskih spletnih uporabnikov oktobra 2014 do spleta dostopal z mobilnih naprav proizvajalca Samsung, in sicer 40,79 odstotka, sledijo uporabniki mobilnih naprav Apple z 31,89 odstotki.
 
Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja podjetje Gemius Adria.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več