Resničnostni šovi zanimajo skoraj petino slovenskih spletnih uporabnikov English

Resničnostni šovi zanimajo skoraj petino slovenskih spletnih uporabnikov

Ljubljana, 10. oktober 2014: Po zadnjih podatkih MOSS najmanj 19,80 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov zanimajo resničnostni šovi.

Zadnji dostopni podatki raziskave MOSS kažejo, da 14,20 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov zanimajo resničnostni šovi, 5,60 odstotka to področje zelo zanima, 18,90 odstotka resničnostni šovi niti zanimajo niti ne zanimajo, 19,30 odstotka ne zanimajo, 37,90 odstotka spletnih uporabnikov pa je izjavilo, da jih resničnostni šovi sploh ne zanimajo.

Največ spletnih uporabnikov, ki jih resničnostni šovi zanimajo ali zelo zanimajo, je iz starostne skupine od 15 do 24 let. Med uporabniki, ki jih resničnostni šovi zanimajo ali zelo zanimajo, je največ spletnih uporabnikov s končano triletno poklicno šolo, sledijo jim uporabniki s štiriletno srednjo šolo, še šolajoči se uporabniki ter uporabniki s končano osnovno šolo ali manj, najmanj pa resničnostni šovi zanimajo spletne uporabnike s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali več.
 
Med spletnimi uporabniki, ki jih resničnostni šovi zanimajo ali zelo zanimajo, je 132.018 moških ter 149.691 žensk.
 
Ob primerjavi podatkov o zanimanju spletnih uporabnikov za področje resničnostnih šovov v enakih obdobjih preteklih let ugotovimo, da je bilo uporabnikov, ki jih je področje resničnostnih šovov zanimalo ali zelo zanimalo, v avgustu 2013 20,71 odstotka ter v avgustu 2012 19,64 odstotka.
 
 Slika1: Področje zanimanja: resničnostni šovi
 
Poleg podatkov o dosegu v MOSS vključenih spletnih strani se v okviru tehnične meritve zbirajo tudi sistemski podatki o spletnih brskalnikih, operacijskih sistemih, mobilnih napravah, ločljivosti zaslona itd. Po zadnjih podatkih je največji delež slovenskih spletnih uporabnikov avgusta 2014 
uporabljal operacijski sistem Windows 7, in sicer 53,73 odstotka, sledijo uporabniki operacijskega sistema Windows XP z 16,33 odstotki.
 
Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja podjetje Gemius Adria.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več