Navade slovenskih spletnih uporabnikov English

Navade slovenskih spletnih uporabnikov

Odgovori na vprašanja kot so koliko so stari slovenski spletni uporabniki, ali so študentje ali že zaposleni, so spletni zanesenjaki ali le občasni obiskovalci, katere spletne vsebine jih zanimajo in koliko časa porabijo za brskanje po spletu, so v okviru projekta Merjenje obiskanosti spletnih strani - MOSS zdaj na voljo vsak mesec.

Uporaba interneta

V populaciji od 10 do 75 let je bilo maja 2009 66% mesečnih uporabnikov interneta, kar predstavlja 1.136.549 prebivalcev Slovenije. 107 spletnih strani, ki so bile v maju 2009 vključene v meritev, pokriva 95% celotnega spletnega trga, kar predstavlja 1.079.722 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je dobra polovica takih, ki splet uporabljajo večkrat dnevno.

Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS maj 2009 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju od 1. do 31. maja 2009. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije pridobljene s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.

Doseg vseh 107 merjenih strani v obdobju od 1.5. do 31.5.2009 znaša 1.079.722 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 107 strani so v tem obdobju opravili 466 mio prikazov. V mesecu maju 2009 je delež uporabnikov iz tujih IP številk predstavljal 22% celotnega prometa. Delež uporabnikov iz tujih IP številk predstavlja delež obiskovalcev, ki so dostopali do strani z IP številk, ki niso locirane v Sloveniji.

Kdo so slovenski spletni uporabniki ter kakšne so njihove navade?

Po zadnjih podatkih MOSS je povprečni slovenski spletni uporabnik v mesecu maju za brskanje po spletu porabil slabih 9 ur (8 ur 47 minut) in v 54-ih obiskih opravil skoraj 432 prikazov. Med spletnimi uporabniki predstavljajo ženske slabo polovico (47%) občinstva, 53% spletne publike je moških. Slednji predstavljajo aktivnejšo skupino obiskovalcev, saj na spletu v povprečju preživijo 10 ur mesečno kar je skoraj dve uri in pol več kot ženske (7 ur 34 minut).

Analiza spletnih uporabnikov po kriteriju starosti pokaže, da je splet medij srednje in mlajše generacije, saj je povprečna starost spletnega uporabnika 33 let. Po podatkih MOSS so obiskovalci 107-ih spletnih strani, ki so v maju sodelovale v meritvi, skupaj opravili več kot 466 milionov prikazov strani, od tega so 58% vseh prikazov opravili moški uporabniki. Slednji imajo v večini končano srednješolsko izobrazbo (triletno srednjo šolo 25% in štiriletno srednjo šolo 28% vseh moških uporabnikov), 23% vseh moških uporabnikov na spletu pa predstavljajo študentje, ki izstopajo po številu opravljenih obiskov na posameznika, t.j. 65 obiskov na mesec.

Največ so na spletu najnižje izobraženi moški

Podatki tudi kažejo, da največ časa na spletu preživi najnižje izobražen segment moške spletne populacije, t.j. skupina s končano osnovno šolo ali manj, katere povprečje časa porabljenega na spletu na posameznika predstavlja slabih 16 ur mesečno (15 ur 40 minut). Pomembno je poudariti, da ta skupina predstavlja le 6% vse moške spletne populacije, a je zelo aktivna, kar kaže tudi število opravljenih prikazov na posameznika, t.j. povprečno 603 prikazov mesečno. Med ženskami na spletu 38% vseh uporabnic predstavlja segment še šolajočih se, 36% je takih s končano štiriletno ali triletno srednjo šolo, 22% pa visoko izobraženih, tistih z najnižjo izobrazbo (osnovno šolo ali manj) je med ženskami le 4%.

V nasprotju s prepričanjem, da med spletno publiko prevladujejo mladi, ki še niso zaposleni, podatki MOSS kažejo, da je med vsemi slovenskimi spletnimi uporabniki 58% že zaposlenih (v podjetju, javni upravi ali samozaposlenih). Ta ciljna skupina v povprečju mesečno opravi 52 obiskov na posameznika. Po velikosti ji sledi skupina osnovnošolcev, dijakov in študentov, ki predstavlja 29% spletne publike, slednji na ravni meseca na spletu preživijo 8 ur mesečno, kar je slabo uro manj od povprečja.

Na spletu so za večino najbolj zanimive novice

Enako pomembne kot informacije kdo so slovenski spletni uporabniki so tudi informacije o njihovih interesih. V splošnem slovenski spletni uporabniki splet vidijo kot prostor brezmejnega iskanja informacij. Dobra petina vseh (23%) tedensko ali pogosteje uporablja internet za raziskovalno delo ali izobraževanje, 19% jih to počne vsaj mesečno. Slabih 60% slovenskih spletnih obiskovalcev tedensko ali pogosteje uporablja internet za pregledovanje novic.

Predstavnik slednje ciljne skupine je glede na celotno slovensko spletno populacijo nadpovprečno aktiven, saj na spletu v povprečju preživi skoraj 11 ur mesečno (10 ur 56 minut) in opravi 508 prikazov. Spletni mali oglasi so še eno področje, ki uspevajo pritegniti pozornost slovenskega spletnega občinstva, saj jih kar 25% tedensko ali pogosteje obiskuje strani z omenjeno vsebino.

Med vsebinami na spletu, ki so jih uporabniki opredelili kot najbolj zanimive poleg že omenjenih novic (72% vseh spletnih uporabnikov pravi, da jih novice na spletu zanimajo oziroma zelo zanimajo), izstopajo še:

  • film in glasba (67%),
  • potovanja (59%),
  • kozmetika (55%),
  • šport (52%) ter
  • avtomobilizem (52%).

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več