Več kot petino slovenskih spletnih uporabnikov zanimajo resničnostni šovi English

Več kot petino slovenskih spletnih uporabnikov zanimajo resničnostni šovi

Ljubljana, 7. oktober 2013: Po zadnjih podatkih MOSS vsaj 20,70 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov zanimajo informacije o resničnostnih šovih.

 Po zadnjih podatkih MOSS informacije o resničnostnih šovih zelo zanima 5,60 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov, 15,10 odstotka uporabnikov je odgovorilo, da jih takšne informacije zanimajo, 18,60 odstotka uporabnikov informacije o resničnostnih šovih niti zanimajo niti jih ne zanimajo, 18,90 odstotka spletnih uporabnikov te informacije ne zanimajo, 41,70 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov pa je odgovorilo, da jih  tovrstne informacije sploh ne zanimajo. 

 
Med spletnimi uporabniki, ki jih informacije o resničnostnih šovih zelo zanimajo, je 44,8 odstotka moških in 55,2 odstotka žensk. 
 
Največ spletnih uporabnikov, ki jih tovrstne informacije zelo zanimajo, ima končano triletno poklicno šolo, sledijo jim še šolajoči se spletni uporabniki, uporabniki s končano štiriletno srednjo šolo, uporabniki s končano osnovno šolo ali manj ter uporabniki s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali več.
 
 
Slika1: Zanimanje za informacije o resničnostnih šovih
 
Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v
obdobju 2013/2015 jo izvaja podjetje Gemius Adria.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več