Avtomobilizem na spletu najbolj zanima moške English

Avtomobilizem na spletu najbolj zanima moške

Ljubljana, 20. september 2013: Po zadnjih podatkih MOSS več kot polovico slovenskih spletnih uporabnikov zanimajo informacije o avtomobilizmu na spletu.

V avgustu 2013 je 35,39 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov, ki so obiskali kakšno izmed strani sodelujočih v MOSS-u, izjavilo, da jih zanimajo informacije o avtomobilizmu, 15,88 odstotka uporabnikov informacije o avtomobilizmu zelo zanimajo, 19,75 odstotka spletnih uporabnikov je izjavilo, da jih tovrstne informacije niti zanimajo niti ne zanimajo, 11,20 odstotka ne zanimajo, 17,77 odstotka pa sploh ne zanimajo informacije o avtomobilizmu. Med slovenskimi spletnimi uporabniki, ki jih zelo zanimajo informacije o avtomobilizmu je 87,2 odstotka uporabnikov moškega spola, največ je uporabnikov iz starostne skupine od 25 do 34 let.   

 
Slika1: Avtomobilizem na spletu
Vir: MOSS, avgust 2013
 
 
Valuta MOSS je mesečni doseg
 
Valuta MOSS avgust 2013 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 31. avgustom 2013. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.
 
Doseg vseh merjenih strani v obdobju med 1. in 31. avgustom 2013 znaša 1.331.052 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 81 spletnih strani so v tem obdobju opravili malo manj kot 585 milijonov prikazov. 
 
Avgusta 2013 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 581.318 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.
 
Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja družba Gemius Adria, d.o.o. iz Ljubljane.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več