Objavljeni prvi podatki MOSS po roku uveljavitve nove zakonodaje za spletne piškotke English

Objavljeni prvi podatki MOSS po roku uveljavitve nove zakonodaje za spletne piškotke

Ljubljana, 25. julij 2013: Danes so pristopniki k projektu Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) objavili prve valutne podatke za obdobje po roku uveljavitve določil, ki se nanašajo na spletne piškotke1. Sodelujoča spletna mesta v MOSS so določila ZEKom-1 različno implementirala, iz valutnih podatkov za junij 2013 pa je razvidno, da je zato pri nekaterih spletnih mestih izmerjen doseg MOSS nižji, kot bi ga lahko predvidevali glede na pretekle podatke.

MOSS/GemiusAudience je zelo pomemben piškotek za slovenski spletni oglaševalski trg, za veliko večino sodelujočih spletnih strani pa tudi nujen piškotek, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. Spletna mesta, ki so se za MOSS/GemiusAudience piškotke odločila za vedenjsko privolitev v smislu izražanja strinjanja z nadaljevanjem brskanja po spletnem mestu, niso beležile večjega padca izmerjenega dosega. Ob tem je potrebno poudariti, da je izmerjen le 1,9 odstotni padec skupnega izmerjenega dosega vseh spletnih strani, ki sodelujejo v MOSS. 

Nižji izmerjen doseg nekaterih sodelujočih spletnih mest v MOSS
Sodelujoči v MOSS so zakonodajo različno implementirali glede na način privolitve, uporabniško izkušnjo ter tip in namen uporabe piškotkov na lastnih spletnih mestih. Spletna mesta, ki so se odločila za izrecno aktivno privolitev za vse piškotke, vključno z MOSS/GemiuseAudience piškotki, so po podatkih MOSS junij 2013 beležila tudi največji padec izmerjenega dosega. Spletna mesta, ki pa so se za MOSS/GemiusAudience piškotke odločila za vedenjsko privolitev v smislu izražanja strinjanja z nadaljevanjem brskanja po spletnem mestu pa niso beležile večjega padca izmerjenega dosega. Slednji način privolitve je tudi del MOSS-ovih priporočil, ki sledijo namenu zakona in večini podobnih implementacij v drugih državah EU.
 
Pričakovano padec skupnega izmerjenega dosega spletnih strani, ki sodelujejo v MOSS, ni velik (1,9 odstotka) in bi ga deloma lahko pripisali sezonskosti. Padec izmerjenega valutnega dosega posameznih spletnih mest v juniju 2013 v primerjavi z majem 2013 je opažen pri veliki večini sodelujočih spletnih mest, vendar celotnega padca izmerjenega valutnega dosega ne moremo v celoti in za vsako spletno mesto pripisati implementaciji določil ZEKom-1, saj gre pri nekaterih spletnih mestih tudi za vpliv sezonskosti, vzdrževalnih del na spletnem mestu, prenove spletnega mesta in podobno. Vsa sodelujoča spletna mesta s padcem izmerjenega valutnega dosega je izvajalec raziskave Gemius Adria, d.o.o. iz Ljubljane pozval k oddaji komentarjev, ki so objavljeni na posameznih certifikatih MOSS in v skupni tabeli dosegov, ki je objavljena na spletnem mestu moss-soz.si. Valutni podatki MOSS junij 2013 za takšne spletne strani (ki so v rezultatih MOSS pospremljene s komentarjem upravljalca) niso neposredno primerljivi s prejšnjimi obdobji in z ostalimi spletnimi stranmi.
 
1 157. in 250. člen novega Zakona o elektronskih komunikacijah, ki se nanašajo na spletne piškotke (ZEKom-1: Uradni list RS št. 109/2012)
 
 
Priporočila Delovne skupine MOSS za implementacijo ZEKom-1
Delovna skupina MOSS je v skladu s Smernicami Informacijskega pooblaščenca RS (IP-RS) sodelujočim v MOSS predložila možne oblike implementacije novih pravil glede uporabe piškotkov, ki razume vedenjsko privolitev (strinjanje s piškotki izraženo z nadaljnjim brskanjem po spletnem mestu) kot izrecno privolitev. Na podlagi lastnosti in namena uporabe MOSS/GemiusAudience piškotka, ki so podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju, je Delovna skupina sodelujočim v MOSS predlagala, da že v opozorilu ob prvem obisku spletnega mesta natančno opredelijo za kakšne namene uporabljajo piškotke in uporabniku ponudijo možnost naknadne spremembe nastavitev z uporabo brskalnikov.
 
Tudi na evropskem nivoju se standardi implementacije Direktive šele oblikujejo, na nekaterih trgih do implementacije še niti ni prišlo, obstaja pa nedvomno mnenje, da vedenjska privolitev za skupino piškotkov za vedenjsko oglaševanje in sledilne piškotke, kjer gre za močan poseg v zasebnost, ni ustrezna. Delovna skupina MOSS meni, da bo potrebna še velika mera usklajevanja in spremljanja trendov v drugih evropskih državah ter informacijskih rešitev na tem področju, da bi prišli do implementacij zakonodaje, ki bi omogočale ustrezne rešitve tako za uporabnike kot upravljalce spletnih mest. Delovna skupina MOSS bo tudi v prihodnje na podlagi izkušenj iz dosedanje prakse izvajanja ZEKom-1 v Sloveniji ter izkušenj iz držav EU nadaljevala z dialogom z IP RS in zakonodajalcem zato, da bi poizkušali najti ustrezne in sprejemljive rešitve za MOSS in nekatere druge, za oglaševalsko industrije pomembne, piškotke. Enotna praksa je namreč nujna za kakovost rezultatov MOSS.
 
Pomen raziskave MOSS in namen uporabe piškotka MOSS/GemiusAudience
Podjetje Gemius SA iz Poljske zbira in obdeluje podatke, zbrane z MOSS/GemiusAudience piškotki. Zbrane podatke uporablja zgolj za izdelavo analiz obiskanosti ter za ugotavljanje obsega spletnih uporabnikov sodelujočih v raziskavi MOSS. Gemius piškotkov ne uporablja v invazivne namene, ki bi pomenili kakršen koli poseg v zasebnost uporabnikov. Gemius pri zbiranju in obdelavi podatkov, zbranih s pomočjo MOSS/GemiusAudience piškotkov, uporablja dodatne varovalke za zasebnost uporabnikov, ki omogočajo, da je MOSS/GemiusAudience piškotek neinvaziven in kot tak ne predstavlja večjega posega v uporabnikovo zasebnost:
 vsi zbrani podatki so nemudoma procesirani s pomočjo raziskovalnih algoritmov, IP naslovi so anonimizirani tako, da se zbrišejo najnižji biti IP naslovov, kar pomeni, da IP naslov ni več prepoznaven (celotnega IP naslova ni več možno identificirati);
 Gemius preda sodelujočim v projektu MOSS, oglaševalcem in agencijam le agregat rezultatov raziskave, ki ne vključuje nobenih osebnih podatkov uporabnikov spletnih mest.
 
MOSS/GemiusAudience piškotek je po svoji naravi sicer sledilen, saj je le na tak način možno izmeriti celotni slovenski spletni oglaševalski prostor (ključni cilj projekta MOSS), vendar je pri tem potrebno poudariti, da namen sledilnosti nikoli ni spletno servisiranje oglasov, napredno targetiranje ali uporaba tako zbranih anonimnih podatkov v druge namene/posle izvajalca.
 
Za v MOSS sodelujoča spletna mesta ima MOSS piškotek pomenljivo in argumentirano zvezo s storitvijo samo. Sicer v skladu s Smernicami IP-RS med nujne piškotke sodijo tisti, brez katerih prenos sporočila ne bi bil mogoč, pa vendarle je potrebno razumeti prenos sporočila širše, vsaj do tiste točke, ko sporočilo nastane. Torej do tiste točke, pri kateri ima upravitelj spletnega mesta zagotovljena vsa potrebna sredstva in infrastrukturo, da sporočilo, ki bo preneseno na njegovem spletnem mestu, sploh lahko nastane. Ali drugače povedano, za večino spletnih mest, ki sodelujejo v MOSS, je poslovanje omogočeno skoraj izključno zaradi oglaševanja, kar pomeni, da so posledično storitve, ki prenašajo sporočila, brez oglaševanja onemogočene. MOSS je valuta na slovenskem spletnem oglaševalskem trgu, oglaševalci se na podlagi dostopnih podatkov o dosegu odločajo o oglaševanju na izbranem spletnem mestu tudi/ravno na podlagi podatkov o dosegu MOSS. MOSS/GemiusAudience piškotek je iz tega razloga zelo pomemben piškotek za slovenski spletni oglaševalski trg, za veliko večino sodelujočih spletnih strani pa tudi nujen piškotek. Čeprav morda ne ustreza popolnoma opisu nujnega piškotka iz Smernic IP-RS, je za poslovanje spletnih mest, ki se financirajo iz oglaševanja, nujen.
 
Projekt MOSS je sindicirana raziskava, ki je bila ustanovljena z namenom reguliranja slovenskega spletnega oglaševalskega trga, kjer so vključena spletna mesta merjena z enotno metodologijo, zaradi katere so podatki primerljivi tako med spletnimi stranmi kot med obdobji. Namen in metodologija MOSS nista bili nikoli namenjeni vdoru v posameznikovo zasebnost, kakršnemukoli zbiranju osebnih podatkov ali ciljanemu oglaševanju. Od same ustanovitve projekta MOSS so se izvajalci raziskave pogodbeno zavezali, da podatkov MOSS ne bodo uporabljali za lastne namene, zlasti pa vse dosedanje pogodbe o izvedbi izrecno prepovedujejo uporabo MOSS podatkov za ciljano oglaševanje.
 
Valuta MOSS je mesečni doseg
Valuta MOSS junij 2013 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 30. junijem 2013. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.
 
Doseg vseh merjenih strani v obdobju med 1. in 30. junijem 2013 predstavlja 1.356.135 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 87-ih spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 564 milijonov prikazov. Junija 2013 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 521.071 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.
 
Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja družba Gemius Adria, d.o.o., iz Ljubljane.
 
MOSS podatki za mesec junij se ne objavijo za sledeča spletna mesta iz sledečega razloga :
 
btc-city.com - Zaradi uvajanja sprememb povezanih z novim zakonom o piškotkih, podatki o prometu na spletni strani btc-city.com za obdobje od 15.6. niso bili v celoti izmerjeni.
connect.si - Premalo merjenega prometa, ni merjenega prometa od 26.6.2013.
dnevnik.si - Zaradi uvajanja sprememb povezanih z novim zakonom o piškotkih ,podatki o prometu na
spletni strani Dnevnika za obdobje od 14.6. do 12. 7. 2013 niso bili v celoti izmerjeni.
emka.si - Ni merjenega prometa od 15.6.2013.
eset.si - Ni merjenega prometa od 15.6.2013. 
eventim.si - Ni merjenega prometa od 15.6.2013.
gorenjskiglas.si - Za spletno mesto gorenjskiglas.si ugotavljamo veliko odstopanje navzdol, ki je verjetno posledica tehnične težave pri implementaciji rešitve za piškotke.
kompas.si - Ni merjenega prometa od 16.6.2013.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več