Po športne informacije na splet English

Po športne informacije na splet

Ljubljana, 21. maj 2013: Po zadnjih podatkih MOSS vsaj 57 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov zanimajo športne informacije.

V aprilu 2013 je vsaj 57 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov, ki so obiskali kakšno izmed v projektu MOSS sodelujočih strani, pokazalo zanimanje za športne informacije, vsaj 23 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov pa informacije o športu ne zanimajo. Med slovenskimi spletnimi uporabniki, ki jih zelo zanimajo informacije o športu, jih je 74,8 odstotka moških; največ je uporabnikov iz starostne skupine od 30 do 39 let.  


 
Slika1: Zanimanje za informacije o športu v odstotkih


Vir: MOSS, april 2013


Valuta MOSS je mesečni doseg

Valuta MOSS april 2013 je izmerjen slovenski doseg spletnih strani v obdobju med 1. in 30. aprilom 2013. Doseg pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve obiskalo izbrano spletno stran. Valuta je mesečni doseg, ki je izmerjen s tehničnim merjenjem in korigiran s podatkom o velikosti slovenske spletne populacije, pridobljenim s telefonsko anketo. V izmerjen slovenski doseg, ki je valuta projekta MOSS, pa ni vključen promet iz tujine, saj podatek o ocenjenem dodatnem dosegu iz tujine ni korigiran s podatki telefonske ankete.
Doseg vseh merjenih strani v obdobju med 1. in 30. aprilom 2013 znaša 1.377.765 različnih slovenskih obiskovalcev. Slovenski obiskovalci 91 spletnih strani so v tem obdobju opravili nekaj več kot 618 milijonov prikazov. Aprila 2013 znaša ocenjen dodatni doseg (tujina) 627.768 in predstavlja število uporabnikov, ki so dostopali do strani z IP številk lociranih izven Slovenije.
Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), v obdobju 2013/2015 jo izvaja družba Gemius Adria, d.o.o. iz Ljubljane.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več